Zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie o Złoty Medal MTP, przyznawany najlepszym produktom eksponowanym na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Złoty Medal MTP ma uznaną tradycję i renomę, a w powojennej historii Targów Poznańskich przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Stanowi cenioną formę promocji produktu i doskonały instrument marketingowy, który firmy bardzo chętnie wykorzystują umieszczając wizerunek graficzny Złotego Medalu na swoich produktach oraz materiałach promocyjnych.

Uzyskanie tak ważnego wyróżnienia na targach doceniane jest także wśród profesjonalistów, którzy bardzo często opierając się na wyniku werdyktu Sądu Konkursowego dokonują zakupów nagrodzonych wyrobów. Producenci, których produkty zdobyły Złote Medale MTP twierdzą, że sprzedaż tych produktów wzrasta w granicach 10-30%.

Media wiele uwagi poświęcają nagrodzonym produktom, prezentując je na łamach czasopism, w prasie branżowej, a także w programach telewizyjnych, co przyczynia się do ich reklamy.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia produktu zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu na karcie zgłoszenia. Zgłaszając więcej niż jeden produkt prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia odrębnie dla każdego produktu i o załączenie odrębnej indywidualnej dokumentacji.

Uprzejmie informuję, że uległ zmianie Regulamin Konkursu o Złoty Medal MTP, jak i zasady działania Sądu Konkursowego. W pierwszym etapie Sąd Konkursowy dokonuje oceny w oparciu o zgłoszenie i wymaganą dokumentację, w wyniku której następuje nominacja zgłoszonego produktu do wyróżnienia według kryteriów ustalonych we wspomnianym regulaminie. Ocena ta dokonywana jest przed rozpoczęciem targów. Podkreślam, że ten moment jest niezwykle istotny w procesie oceny produktu i staranne przygotowanie dokumentacji odgrywa bardzo dużą rolę i pozwala członkom Sądu Konkursowego na wnikliwe zapoznanie się ze zgłoszonym do konkursu produktem i podjęcie decyzji o nominowaniu do drugiego etapu. Ze swojej strony służymy informacją i pomocą w kryteriach regulaminowych.

W drugim etapie nominowane do wyróżnienia produkty są oceniane na stoisku, po czym Sąd Konkursowy podejmuje ostateczne decyzje i ustala listę produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP. Lista produktów - laureatów jest szeroko upowszechniana. Nasza spółka ma przygotowaną propozycję działania na rzecz promocji produktów zgłoszonych oraz nagrodzonych, którą przedstawimy Państwu oddzielnie.

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do udziału w konkursie o trofeum Międzynarodowych Targów Poznańskich, które doceniając Państwa wysiłek w wytworzenie najlepszego produktu, może przyczynić się do Państwa sukcesu.

Z G Ł O S Z E N I E produktu do Konkursu o Złoty Medal MTP na Międzynarodowym Salonie Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2008

REGULAMIN KONKURSU O ZŁOTY MEDAL MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH na Międzynarodowym Salonie Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK

Więcej informacji: Zespół Konkursów Targowych - www.binte.pl
Źródło: ''