Heidelberger Druckmaschine AG (Heidelberg) przekaże swój dział offsetowych maszyn zwojowych firmie Goss International. Obie firmy podpisały stosowna umowę, która jeszcze musi być zatwierdzona przez odpowiednie europejskie organizacje antymonopolowe. Transakcja będzie zamknięta w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Transakcja z Gossem dotyczy maszyn do produkcji akcydensowej i gazetowej oraz urządzeń introligatorskich z nimi związanych. Heidelberg posiadać będzie 15 % udziałów w firmie Goss International. Obie firmy postanowiły nie ujawniać szczegółów transakcji.

"Umowa ta stanowi ważny krok w procesie konsolidacji jaki zachodzi w naszej branży", powiedział Bernhard Schreier. "Łącząc i restrukturyzując swoje działalności, obie firmy mają na celu lepsze wykorzystanie swoich możliwości, a co za tym idzie lepszą penetrację rynku dzięki ulepszonemu portfolio produktów," powiedział dr Herbert Meyer, odpowiedzialny za finanse firmy.

Przekazanie firmie Goss International całej działalności związanej z maszynami zwojowymi dotyczyć będzie również 2000 pracowników Heidelberga zatrudnionych głównie w Stanach Zjednoczonych, Francji i Holandii.

Uzupełniając własną działalność Heidelberg wszedł na rynek maszyn zwojowych poprzez przejęcie Harris Graphic Corporation w roku 1988. Poprzez przejęcie holenderskiej firmy Stork Contiweb w roku 1996 Heidelberg mógł oferować również odwijaki i piece suszące w tym segmencie rynku. W tym samym roku Heidelberg rozszerzył swoje portfolio produktów o systemy introligatorskie dla maszyn zwojowych poprzez przejęcie firmy Sheridan Systems (Stany Zjednoczone i Wlk. Brytania).

W roku finansowych 2003/2004 sprzedaż działu maszyn zwojowych Heidelberga osiągnęła poziom 376 milionów euro, co oznacza prawie 10 procentowy udział w całej sprzedaży firmy (3,661 mld euro).

Opracowano na podstawie informacji prasowej firmy Heidelberg Polska.
Źródło: ''