Nowa kontrowersyjna dyrektywa Unii Europejskiej zakłada ponowne przetworzenie 60 proc. butelek, kartonów i opakowań papierowych. Polska i 7 innych krajów kandydackich uznało, że nie będzie w stanie spełnić takich norm.

Nowa dyrektywa przewiduje, że do końca 2008 r. 60 proc. opakowań szklanych, kartonowych i papierowych będzie przetwarzane. W ten sposób ma być także wykorzystanych 59 proc. opakowań metalowych, 22,5 proc. plastykowych i 15 proc. drewnianych. Przepisy zakładają też, że średnio 60 proc. opakowań ma być odzyskanych, choć niekoniecznie przetworzonych.
W sprawie nowych kontrowersyjnych przepisów zwołano w tym tygodniu posiedzenie Komitetu Tymczasowego Rady UE.

Nowa instytucja ma umożliwić państwom, które już zakończyły negocjacje członkowskie, ale jeszcze do Unii nie przystąpiły, wyrażenie stanowiska w sprawie przyjmowanych przez "15" nowych dyrektyw. Obecnie nowi kandydaci w tym Polska nie dysponują wystarczająca liczbą głosów aby zmienić treści lub zablokować nowe przepisy, gdyż nie przystąpiły jeszcze do Unii. Kraje Europy Środkowej mogą jedynie wystąpić o okres przejściowy w stosowaniu nowych regulacji.

Nie jest jeszcze jasne, o jak długi okres przejściowy od stosowania unijnych regulacji wystąpi Polska.

Irlandia, Grecja i Portugalia uzyskały już zgodę na wprowadzenie w życie nowych norm dopiero od końca 2012 r. W Polsce masowe wykorzystanie surowców wtórnych wymagane będzie zapewne jeszcze później.
Źródło: ''

Komentarze