W dniu 21 listopada br. w warszawskim Teatrze Wielkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP. Kapituła Polskiego Bractwa Gutenberga zgłosiła do nagrody siedem osób z branży poligraficznej. Jednym z wyróżnionych jest Cezary Nazar właściciel i prezes Drukarni Cezar Sp. z o.o. Otrzymał on Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Odrodzenia Polski.

"Działalność pana Cezarego Nazara można uznać za najlepszą współczesną formę patriotyzmu” - powiedział Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Kapituły Polskiego Bractwa Gutenberga. "Prowadząc firmę rozwija unikalne technologie, dzięki którym polska drukarnia z podbiałostockich Zaścianków konkuruje poziomem technologii z Europą Zachodnią. Nazar oferuje swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, inwestuje w podnoszenie poziomu ich kwalifikacji zawodowych, stale poprawia jakość warunków pracy. Jednocześnie prezes Nazar zaangażowany jest w wiele akcji charytatywnych i wspiera działania na rzecz polskiego środowiska drukarskiego".

Cezar specjalizuje się w druku etykiet, opakowań na kosmetyki i produkty spożywcze oraz materiałów reklamowych. Główną siedzibą firmy są Zaścianki koło Białegostoku. Cezary Nazar były reprezentant Polski w kickboxingu prowadzi drukarnię od 1992 r.
Źródło: ''