13 listopada nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukaże się książka „Opakowania a środowisko” autorstwa Hanny Żakowskiej.

Książka

W swej książce autorka kompleksowo analizuje i opisuje problem wzajemnych związków opakowań i środowiska. Zaprezentowane podejście do powiązanych obszarów badań i doskonalenia opakowań wpisuje się w nowoczesny nurt badawczy zgodny z wytycznymi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Z rec. prof. dr hab. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz

 

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia odeszło już do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami preferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których nie da się wykorzystać przemysłowo – unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach. 

 

Niniejsza książka podejmuje szereg aktualnych tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia. W szczególności uwzględnia: 

  • terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE,
  • zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań, 
  • praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint). 

 

Książka przedstawia ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska. Stanowi ona zatem kompendium wiedzy o ekologicznych aspektach projektowania, produkcji oraz cyklu życia opakowań. 

Skierowana jest do studentów takich kierunków jak: towaroznawstwo, technologia żywności, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska oraz zarządzanie i marketing. Zainteresować powinna ona również przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzanie oraz planowanie i rozwój.

 

Data premiery - 13.11.2017 r.

 

O autorze

Hanna Żakowska, prof. COBRO, dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), zastępca dyr. ds. naukowych w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań w Warszawie. Autorka licznych prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzowych oraz publikacji z następujących dziedzin: opakowania, gospodarka odpadami opakowaniowymi, systemy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, sozologia opakowań, ekologistyka, logistyka odzysku, opakowania z biotworzyw, w tym biodegradowalne, ocena cyklu życia (LCA) i badania wskaźników emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint) materiałów opakowaniowych oraz opakowań, zrównoważony rozwój w zakresie cyklu życia opakowań, projektowanie opakowań (ponad 450 publikacji, w tym 6 wydawnictw książkowych).

 

Tytuł: Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie
Wydanie: Wyd. 1
Autor: Żakowska Hanna
Liczba stron: 300
ISBN: 978-83-01-19481-9
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 69 zł

 

Dowiedz się więcej

 

Źródło: PWN