Toruńskie MPO uruchomiło sortownię odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej. Linia składa się z dwóch ciągów technologicznych, z których pierwszy odpowiada za sortowanie, a drugi za prasowanie surowców. Oba procesy są sterowane komputerowo.

Nowa linia wyposażona jest w separator elektromagnetyczny umożliwiający odzyskiwanie metali żelaznych, a także perforator do butelek PET oraz automatyczną prasę kanałową o nacisku 42 ton. Przedsięwzięcie dofinansował EkoFundusz, który przyznał dotację w wysokości 700 tys. zł. Pozostałe pieniądze pochodzą z pożyczki w wysokości 1,7 mln zł, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o.
Źródło: ''