W Dworach S.A. trwa modernizacja sekcji siania granulatu, prowadzona w Wydziale Polistyrenu. Ma ona na celu poprawę jakości owispoli niskoudarowych.

Najważniejszy cel prowadzonej modernizacji to ograniczenie o 50 proc. pyłu polistyrenowego w granulacie, a co za tym idzie, poprawa jakości owispoli niskoudarowych. Zakończenie robót, których koszt oszacowano na 265 tys. zł, planuje się na III kwartał br.

Polistyreny niskoudarowe produkowane na instalacji blokowej stanowią znaczący udział w sprzedaży polistyrenów tzw. twardych. Znajdują one zastosowanie w branży opakowaniowej przy produkcji folii, w branży AGD do produkcji pojemników, elementów grubościennych, elementów wyposażenia łazienek oraz opakowań na CD. Z kolei nowym zastosowaniem, w którym wykorzystywane są polistyreny niskoudarowe produkowane przez Firmę, jest produkcja płyt XPS – materiału izolacyjnego stosowanego w budownictwie.
Źródło: ''