Utrzymuje się dobra koniunktura w przemyśle przetwórczym. W maju br. jest ona nawet nieco korzystniejsza niż w kwietniu br. oraz lepsza w porównaniu z analogicznym okresem ostatnich dwóch lat. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego w tym miesiącu swoją sytuację najlepiej ocenili producenci: masy włóknistej, papieru, wyrobów z papieru.

Przedsiębiorstwa sygnalizują, że nadal rosną bieżące nowe zamówienia na produkty wytwarzane w ich przedsiębiorstwach. Dlatego firmy zwiększają produkcję, ale w mniejszej skali niż przed miesiącem. Równocześnie zmniejsza się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Szefowie firm odnotowują opóźnienia przy ściąganiu należności od kontrahentów.
Źródło: ''