Najnowocześniejsza linia do produkcji piwa zawierająca bezpośrednio zsynchronizowany napełniacz oraz maszynę kapslującą wykorzystuje dostępne miejsce w Spalter Municipal Brewery. Szyba pomiędzy napełniaczem a maszyną do kapslowania zmniejsza ryzyko przenoszenia mikroorganizmów.

W dzisiejszych czasach nie ma prawdopodobnie zbyt wielu browarów miejskich, czyli browarów, których właścicielem jest rada miejska. Jednak jeden z nich nadal funkcjonuje w Spalt, w Niemczech - w mieście, które warzy piwo dla odbiorców z całego świata. Piwo z tego browaru jest uznane za synonim aromatu chmielowego. Przypuszczalnie jest to powód, dlaczego właściciele browarów trzymają się stanowczo zasady, która jest narażona na wyginięcie w browarach światowych: wykorzystanie wyłącznie najwyższej jakości szyszek chmielowych.

W browarze miejskim, burmistrz odgrywa kluczową rolę. Dzięki swoim uprawnieniom administratora, kieruje on wytwórnią oraz, razem z radą miejską, podejmuje decyzje w sprawie nowych produktów, inwestycji, akcji reklamowych czy wyborze mistrza browaru. Ten rodzaj zarządzania ma, co prawda, swoje zalety, ale pociąga za sobą pewne ryzyko. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, żadne ważne decyzje nie są podejmowane natychmiast - zachowuje się i przestrzega w takich browarach tradycji. Z drugiej strony, taki sposób zarządzania nie jest oczywiście odpowiedni dla czasów obecnych. Burmistrz Udo Weingart także zdał sobie z tego sprawę i zarządził sporządzenie raportu diagnostycznego dotyczącego sposobu zarządzania placówką. Zadanie to powierzono firmie Kienbaum.

W przeszłości nie istniały wymagania nadrzędne, za które należało słono płacić. Oznacza to, że funkcjonowały struktury, które uważane są powszechnie za przestarzałe. W okręgu Nuremberg marka Spalter Helle jest bardziej popularna niż Pilsner mimo, że sprzedaż Pilsnera rośnie szybciej niż wszystkich innych. Dowodzi to, że polityka niszowa tego browaru jest polityką właściwą. Także odmowa sprzedaży niektórym odbiorcom nie umniejsza majątku browaru. Wytworzyło to obraz czegoś szczególnego, co nadal posiada swój blask.

Browar produkuje pięć różnych marek piwa (niezwykle skromna liczba jak na browar bawarski) - obecnie żadne z nich nie jest piwem górnej fermentacji. Mimo, że wiele mniejszych browarów dołączyło do grona producentów piwa pszenicznego, browar w Spalt nie zamierza rozpocząć pościgu za tą ulotną tendencją. Nie wyklucza to stosowania nowych tendencji w zakresie opakowań butelkowych. W ograniczonej przestrzeni

Browar w Spalt, którego wydajność wynosi około ośmiu milionów litrów (2.11 mln gal) włączając w to napoje bezalkoholowe, dokonał znaczących inwestycji w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Browar zainwestował w budynek produkcyjny, wybudował nowe piwnice na zbiorniki piwa jasnego oraz nowe filtry, zrezygnował z butelek zwrotnych na koszt butelek bezzwrotnych (NRW), zmodyfikował system paletyzacji oraz wybudował nową komorę fermentacyjną. W roku bieżącym browar zajął się projektem nowej hali do butelkowania produktów.
Tak jak wiele małych browarów, zakład produkcyjny znajduje się w centrum miasta, gdzie zwykle jest niewiele przestrzeni użytkowej. Jako, że budowa nowego budynku na obrzeżach miasta nie wchodzi w grę, należało przygotować mniejszą linię produkcyjną niż była wymagana pierwotnie (15000 butelek na godzinę). Linię należało dodatkowo przystosować do bardzo ograniczonej przestrzeni. Projekt rozmieszczenia nowej linii produkcyjnej powierzono firmie Technical Office z Weihenstephan. W lutym, po zainstalowaniu nowego stropu rozpoczęto budowę maszyny butelkującej.
Hala butelkowania została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia. Za planowanie i montaż urządzeń odpowiedzialna była firma Krones - główny wykonawca robót.
Płuczka do butelek firmy Lavatec Kesk wraz z dyszami samoczyszczącymi oraz płytami dźwiękoszczelnymi zużywa mniej niż 250mL świeżej wody na jedną butelkę. Indukcyjny pomiar przepływu świeżej wody umożliwia odpowiednie dozowanie przechowywanych środków chemicznych. Kontroler Linatronic jest ponadto wyposażony w czujniki częstotliwościowe oraz podczerwone umożliwiające monitorowanie pozostałości płynów jak również pozwalające kontrolować jakość wykończenia szyjki butelki. Poza tym, kontroluje on otwór wlotowy butelek bezzwrotnych (NRW) oraz gwint butelek na napoje bezalkoholowe, a także sprawdza zarysowanie butelek. Oddzielone przy pomocy szyby

Napełniacz butelek Mecafill, z podwójnym opróżnianiem wstępnym jest bezpośrenio zsynchronizowany z maszyną kapslującą oraz maszyną to etykietowania Universella przy pomocy ślimaka. Napełniacz oraz maszyna kapslująca są oddzielone od siebie przy pomocy szyby zmniejszającej ryzyko przenoszenia mikroorganizmów.
W celu zminimalizowania ścierania koron w maszynie kapslującej sortownik został zainstalowany w pozycji poziomej. Dodatkowo, należy zwracać szczególną uwagę, aby zapewnić krótkie odcinki pracy urządzenia. Napełniacz, mieszadło oraz instalacja rurowa podlegają czyszczeniu przy pomocy w pełni zautomatyzowanego systemu czyszczącego (CIP). Z powodu ograniczeń przestrzennych urządzenia te pracują w konfiguracji jednokomorowej, zaprojektowanej pierwotnie do oczyszczania alkalicznego. Dezynfekcja jest wykonywana na linii produkcyjnej. Cała maszyna kapslująca wykonana jest ze stali nierdzewnej o konstrukcji otwartej (w celu płukania na gorąco).

Browar w Spalt, rozwijający się powoli lecz nieustannie, przyczynił się w ostatnim czasie do zwiększenia liczby turystów odwiedzających ten region. Aktrakcyjny krajobraz oraz ciekawe wydarzenia kulturalne powodują, że wszyscy chętnie spędzają czas w tym miejscu i chcą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat tego regionu zdominowanego przez przemysł piwowarski. Seminaria oraz wycieczki po browarze zapewniają uczestnikom interesujące źródło informacji. Browar wykorzystuje w produkcji szyszki chmielowe również spoza regionu Spalt lecz używa jęczmienia uzyskiwanego wyłącznie od miejscowych rolników.

Komentarze

  • None

    I like this! [url=http://www.koolpages.com/tramadolp41]buy tramadol[/url] buy tramadol http://www.koolpages.com/tramadolp41