27 kwietnia br. w centrum demonstracyjnym Mark Andy Europe w Warszawie odbyło się kolejne już zorganizowane przez tę firmę spotkanie. Wydarzenie o charakterze warsztatowym skierowane było do polskich studentów uczelni poligraficznych. Tym razem z możliwościami maszyn wąskowstęgowych tej firmy zapoznać się mogła ponad 30-osobowa grupa studentów 2. i 3. roku Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Imprezę wsparli partnerzy technologiczni Mark Andy: firmy DuPont, Flint Group, Flexmar PC Print (polskie przedstawicielstwo Kurz).

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania Mark Andy i jej coraz szerszego – również poprzez niedawne przejęcie firmy Presstek – portfolio rozwiązań, przez Przemysława Polkowskiego – Project Managera w firmie Mark Andy Poland. Początkowo uwagę studentów skierowano na maszyny wąskowstęgowe Mark Andy, które zyskują coraz większą popularność wśród drukarń z całego świata, także z Polski.

Następnie miejsce miała prezentacja możliwości trzech maszyn zainstalowanych w warszawskim centrum: fleksograficznej P7 Performance Series oraz dwóch hybrydowych – Digital One i Digital Series. Poprowadzili ją Michał Mokrzycki i Grzegorz Rostkowski – instruktorzy druku w firmie Mark Andy Poland. Podczas pokazów „na żywo” wykorzystano m.in. prace przygotowane przez uczestniczących w spotkaniu studentów. W przypadku maszyny P7 był nią zbiór etykiet drukowanych na białym papierze samoprzylepnym z wykorzystaniem dwóch różnych form drukowych DuPont – ESX i ESM, wykonanych przez firmę Flexmar.

- „Studenci mieli możliwość do oceny jakości prac wykonanych z ich udziałem, zaś wcześniej – samodzielnego ich zamontowania na cylindrach formowych oraz uzbrojenia w nie maszynę. Regulacja docisku cylindra drukowego oraz ilości podawanej farby pozwoliła na obserwację zmian jakości druku, jakie ta zmiana powodowała” – mówi Lena Chmielewska. 

Praca przygotowana przez studentów została zrealizowana również w maszynie hybrydowej Digital One. Wydrukowano ją na białym papierze samoprzylepnym i polaminowano folią Casten Foil firmy Kurz. W trzeciej z prezentowanych maszyn – cyfrowej Digital Series – wykonana została, przy zastosowaniu tego samego podłoża, praca testowa Mark Andy.

W drugiej części spotkania wystąpili partnerzy technologiczni Mark Andy. Tomasz Nojszewski – Sales Manager NCE DuPont Advanced Printing w firmie DuPont Poland, zaprezentował wytwarzane przez tego producenta płyty fleksograficzne Easy. Z kolei z problematyką zarządzania barwą w kontekście drukowania opakowań i etykiet w technologii wąskowstęgowej zapoznał studentów Jacek Waciński – Technical Service Specialist Narrow Web w firmie Flint Group Polska. Spotkanie było też okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami Mark Andy oraz jej partnerów.

- „Cieszymy się, że rozwiązania znajdujące się w naszej ofercie spotkały się z tak żywym zainteresowaniem studentów warszawskiej uczelni – mówi Lena Chmielewska. – Co ciekawe, w niemniejszym stopniu jak samymi maszynami, byli oni równie mocno zainteresowani globalną sytuacją na rynku produkcji etykiet oraz jej przyszłością. Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja z udziałem naszych gości oraz przedstawicieli dostawców, dzięki którym odbyły się warsztaty. Wspólnie uznaliśmy, że tego typu inicjatywy warto kontynuować, aby studenci mieli stały kontakt z dynamicznie rozwijającą się techniką fleksograficzną. Firma Mark Andy jest otwarta na współpracę oraz pomoc uczelniom kształcącym poligrafów, w kontekście poznawania technologii dedykowanej produkcji etykietowej i opakowaniowej” – podsumowuje Lena Chmielewska.

 

Mark Andy: Open House dla studentów w Warszawie

Mark Andy: Open House dla studentów w Warszawie

Mark Andy: Open House dla studentów w Warszawie

Mark Andy: Open House dla studentów w Warszawie

Mark Andy: Open House dla studentów w Warszawie

Mark Andy: Open House dla studentów w Warszawie

 

Źródło: Mark Andy Poland