Maszyna formuje opakowanie w systemie wrap-around.

Zestaw produktów jest owijany wykrojem tekturowym. W maszynie mogą być stosowane zarówno wykroje kompletnych pudeł tekturowych jak i wykroje pudeł bez ścianek czołowych i ze ściankami bocznymi o wysokości od 50 do 200 mm.
W nowo opracowanym wariancie maszyny stosowane jest nowe rozwiązanie - wbudowana w maszynę owijarka w folię wraz z tunelem grzejnym, umożliwiająca alternatywne pakowanie systemem wrap-around albo w owinięcie z folii kurczliwej. Możliwe jest również łączenie systemów, np. owinięcie zestawu folią przed lub po owinięciu wykrojem. Wykrój podawany jest w tym samym kierunku, w którym porusza się zestaw produktów i wchodzi pod zestaw produktów. Następuje najpierw sklejenie ścianek formowanego na zestawie wykroju pudła, a później jego wieczka. Do zmiany formatu wykroju służą dwa siłowniki i cyfrowy mechanizm licznikowy, dzięki czemu przestawienie jest dokonywane szybko. Obsługa maszyny jest za pomocą dotyku palcem odpowiednich funkcji na ekranie monitora. Wydajność maszyny wynosi 30, 45 lub 60 taktów/min, co oznacza do 3600 pudeł/h.