Amerykańska sekcja Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (SCI), postanowiła, że tegorocznym laureatem najbardziej prestiżowej nagrody branży chemicznej – Medalu Przemysłu Chemicznego 2007 – będzie Raj L. Gupta, Prezes Zarządu, Prezes i Dyrektor Generalny Rohm and Haas Company. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 8 marca br. w Nowym Jorku.

Medal Przemysłu Chemicznego jest przyznawany każdego roku „za wkład w rozwój przemysłu chemicznego”. Nagroda jest szczególnie znacząca z uwagi na to, że SCI tworzą czołowi menedżerowie firm z branży chemicznej. Raj Gupta jest doceniany za, między innymi, nieustające zaangażowanie w rozwój i sukces światowego przemysłu. Od początku kariery, podczas której Gupta pracował na trzech kontynentach, zachęca on swoją i inne firmy do zatrudniania najlepszych ludzi, etycznego i odpowiedzialnego zachowania oraz promowania korzyści, jakie technologie przemysłowe wnoszą do codziennego życia.


„Ludzie na całym świecie, bez względu na narodowość, czy pochodzenie, pragną tej samej rzeczy”, mówi Gupta. „Chcą mieć równe szanse do demonstrowania swoich umiejętności, do pracy w firmie, z której mogą być dumni oraz do wykorzystywania swoich talentów tak, by mogły one przyczynić się do podniesienia jakości życia. Światowy przemysł chemiczny daje im te możliwości, a także wiele innych". SCI jest unikalnym, niezależnym i bezstronnym międzynarodowym forum, na którego gruncie nauka styka się z biznesem. Jest ono platformą wymiany informacji między różnymi sektorami, takimi jak: branża spożywcza i rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, biotechnologia, nauka o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwo. Utworzone w 1881 roku, SCI skupia członków z ponad 70 państw na całym świecie. Sekcja amerykańska przyznaje Medal Przemysłu Chemicznego od 1933 r. Nagroda ta zastąpiła prestiżowy Medal Grasselli, który był sponsorowany przez firmę Grasselli Chemical Company i przyznawany przez amerykańską sekcję SCI przez ponad dekadę. W ciągu 35-letniej kariery w Rohm and Haas, Raj Gupta pomógł przekształcić firmę w globalną potęgę generującą dochody w wysokości USD 8 miliardów rocznie, produkującą i sprzedającą specjalistyczne substancje chemiczne na sześciu kontynentach. Gupta wykorzystuje również swoje umiejętności biznesowe na czołowych stanowiskach w wielu firmach oraz organizacjach non-profit.

O Rohm and Haas

Rohm and Haas jest światowym liderem w tworzeniu i opracowywaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań dla przemysłu materiałów specjalistycznych. Produkty spółki stosowane są w wielu branżach, takich jak: budownictwo, elektronika, procesy przemysłowe, opakowania i papiernictwo, transport, chemia gospodarcza i produkty higieny osobistej, gospodarka wodna, przemysł detaliczny, farmaceutyczny i medyczny. Technologie i rozwiązania spółki Rohm and Haas codzienne ułatwiają życie ludziom na całym świecie. Siedziba spółki znajduje się w Filadelfii w stanie Pensylwania, a wartość jej sprzedaży wyniosła w 2005 roku około 8 miliardów USD. Dodatkowe informacje znaleźć można pod adresem www.rohmhaas.com

O Rohm and Haas w Polsce

Rohm and Haas prowadzi działalność handlową w Polsce od ponad 20 lat. Firma działa w wielu obszarach przemysłowych takich jak Farby, Tekstylia, Skóry, Papier, Uzdatnianie Wody, Mydła i Detergenty, Kosmetyki, Rafinacja Ropy Naftowej i Motoryzacja. Obecnie, firma oferuje swoim klientom szerokie portfolio produktów z zakresu siedmiu dywizji biznesowych działających w Polsce: Powłoki Architektoniczne i Funkcjonalne, Materiały Elektroniczne, Chemikalia Uszlachetniające, Monomery, Kleje i Uszczelniacze, Farby Proszkowe oraz Agrofresh. Nowoutworzona spółka Rohm and Haas Polska zatrudnia 10 pracowników i jest wspierana przez szeroką sieć dystrybutorów.

Źródło: www.rohmhaas.com
Źródło: ''