Od początku swego istnienia, firma MHT Mold & Hotrunner Technology AG z siedzibą w Hochheim, Niemcy, specjalizuje się w konstruowaniu form, kładąc nacisk na preformy, stosowane przy produkcji butelek z wykorzystaniem formowania wtryskowego.

Ze względu na jakość i wysoką wydajność wytwarzanych form, MHT zajmuje obecnie pozycję światowego lidera. Poza tym, firma ta jest niezależnym dostawcą systemowych urządzeń, co oznacza, że każda forma jest optymalizowana zgodnie ze specyficznymi wymaganiami poszczególnych klientów.
Produkty firmy MHT charakteryzują się:
Krótkim czasem formowania wyrobów z PET. Przykładowo, dzięki wykorzystaniu nowych materiałów i specyficznej struktury powierzchni formy i kanałów oziębiających, czas produkcji jednej półlitrowej butelki Coca Coli uległ skróceniu z 18 do 12,5 s.
Łatwą konserwacją: Niektóre typy form w ogóle nie wymagają pewnych czynności konserwacyjnych, inne mogą być natomiast wykonywane w o wiele krótszym czasie, co wpływa na obniżenie kosztów produkcji. Szczególnie dobrane materiały na formy i użyta w nich wysokiej jakości stal skutecznie zapobiega korozji. Wszelkie części narażone na normalne eksploatacyjne zużycie są tak zaprojektowane, aby umożliwić ich szybką wymianę.
Podwyższoną wydajnością:
Stosując HOLI-Mold, producenci wyrobów z PET mogą znacznie zwiększyć swoją wydajność. Grupa wysoko wyspecjalizowanych techników, pracujących w MHT, oferuje fachową pomoc w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów, na jakie napotykają rozsiani po cały świecie klienci. Poza tym jednym ze strategicznych celów firmy jest odkrywanie rynkowych luk, czego przykładem mogą być 72- krotne formy do produkcji polipropylenowych korków, stosowanych przez producentów wina. Silną kartą przetargową tej firmy jest nie tylko wysoka jakość wyrobów, lecz także zdolność do szybkiego reagowania na indywidualne potrzeby swoich klientów.