Wznowienie ogólnopolskiego konkursu opakowań skłania do refleksji nad stanem obecnym konkursów międzynarodowych, a w szczególności Europejskiego Konkursu Opakowań „EUROSTAR”, którego historia sięga lat 50-tych oraz Światowego Konkursu Opakowań „WORLDSTAR” o dwadzieścia lat młodszego, dominujących obecnie na arenie światowej.

Konkurs „EUROSTAR” został powołany do życia przez Europejską Federację Opakowań, zrzeszającą w owym czasie centralne organizacje opakowaniowe z 21 krajów w tym z Polski. Patronuje on kilkunastu krajowym konkursom, z których najbardziej znane to:
 Brytyjski „STARPACK”,
 Francuski „Oskar za Opakowanie”,
 Holenderski „Złoty Orzech”,
 Niemiecki „German Open”,
 Szwajcarski „Swiss Star”.

Jednym z istotniejszych powodów niesłabnącego znaczenia Konkursu „EUROSTAR” jest staranny dobór międzynarodowego jury, składającego się ze specjalistów wyznaczanych przez poszczególne kraje. Warunkiem zgłoszenia opakowania na ten konkurs jest otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie narodowym danego kraju.
Głównymi kryteriami oceny opakowań są:
- konstrukcja, materiał, metody produkcji, zastosowanie, ekonomika, logistyka, znakowanie, wielokrotność użycia, funkcjonalność oraz walory prezentacyjno-reklamowe.
Konkurs odbywa się co roku.

Światowy Konkurs Opakowań „WORLDSTAR” został po raz pierwszy zorganizowany w 1970 r. i wówczas zgłoszono 186 opakowań z 35 krajów. Od tego czasu popularność jego wzrasta – w roku 2001 ilość opakowań biorących udział w konkursie wyniosła 352 opakowania pochodzące również z 35 krajów, ale w tej liczbie znalazły się już kraje Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Litwa, Łotwa, Rosja, Słowacja, Ukraina i Węgry, a spoza Europy Chiny). Polski nadal brak jest w tym gronie, co wywołuje zdziwienie zarówno organizatorów jak i naszych sąsiadów.
Warunki przystąpienia są analogiczne do konkursu EUROSTAR (nagroda lub wyróżnienie w konkursie narodowym), z tą różnicą, że nie wymaga się nadesłania wzoru opakowania – oceny dokonywuje jury na podstawie dostarczonej dokumentacji.
W Konkursie „WOLDSTAR” wprowadzono ostatnio nagrodę Prezydenta „Best-of-the Best”, a zeszłorocznymi laureatami zostały:
- butelka z papieru (Paper Bottle) firmy japońskiej Kao Corporation oraz
- beczułka do napojów z własnym mechanizmem chłodzącym (Cool Keg) niemieckiej firmy Cool-System Bev. GmbH.

Wydaje się, że powodzenie wyżej opisanych konkursów leży w dostarczaniu producentom i użytkownikom opakowań stosunkowo najtańszej, a jednocześnie powszechnej reklamy swoim wyrobom, gdyż otrzymana nagroda jest rozpowszechniana w milionach opakowań z nadrukiem logo konkursu i popularyzowana w niezliczonych reklamach publikowanych w czasopismach, w telewizji i internecie (E-commerce).

Równocześnie jest to reklama, która promuje wysoką jakość opakowania, stanowiącą warunek właściwego zabezpieczenia jakości zapakowanego wyrobu.
A skoro opakowanie „sprzedaje towar”, to konkursy opakowań stanowią cenne narzędzie zwiększenia obrotów i zdobywania nowych rynków zbytu.