Wykonany został kolejny duży krok w dziedzinie wykorzystania tworzyw biodegradowalnych. PLA to tworzywo wykorzystane do produkcji folii, w którą zapakowane są mini-dyski Sony. To pierwszy w Japonii produkt noszący symbol GreenPla, wyróżniający opakowania biodegradowalne.

Nowe opakowanie - wspólne dzieło firm: Unitika, Sony i Cargill Dow jest jednocześnie premierą logo oznaczającego produkty przyjazne dla środowiska naturalnego oraz nadające się do kompostowania. Przedsięwzięcie ma na celu ułatwienie kupującym identyfikację proekologicznych opakowań i dokonywanie wyborów zgodnych ze stosunkiem do ochrony środowiska.
"Różnicowanie tworzyw kompostowalnych od innych tworzyw jest wyznacznikiem postępowego rozwoju Japonii, przemysłu tworzyw i firmy Cargill Dow" twierdzi Jim Hobbs - dyrektor działu opakowań Cargill Dow LLC, producenta folii z PLA. "Pozytywne przyjęcie tej idei przez rynek jest istotnym warunkiem tworzenia się świadomości publicznej na temat tworzyw kompostowalnych i ich użyteczności dla konsumentów i środowiska."

Cargill Dow i Unitika opracowały technologię produkcji folii, a następnie wspólnymi siłami z Sony wprowadziły opakowany w ten sposób produkt na rynek. Tworzywo zostało wybrane na zewnętrzną folię owijającą mini-dyski Sony ze względu na swoją przejrzystość i połysk; pod uwagę została wzięta również jego wytrzymałość.
Wprowadzenie nowego tworzywa dla opakowań oznacza również osiągnięcie pewnego poziomu zaawansowania w stosowaniu tworzyw biodegradowalnych w skali globu. Dotychczas Cargill Dow wspólnie z Biocorp Inc. wprowadziło zastosowanie PLA w produkcji naczyń i sztućców jednorazowych. Wykonany z tego tworzywa kubek do zimnych napojów ma własności fizyczne porównywalne z dotychczas stosowanymi tworzywami sztucznymi, będąc równocześnie w 100% nieszkodliwy dla środowiska. Folia PLA była również zastosowana do laminowania piłek golfowych Dunlopa - to przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale Mitsubishi Plastics. Jest to zaledwie przykład licznych zastosowań PLA skutecznie wdrażanych przez Cargill Dow.
Wynalezione przez Cargill Dow tworzywo PLA jest naturalnym polimerem znajdującym zastosowanie w produkcji takich artykułów powszechnego użytku jak np.: ubrania, bielizna, naczynia jednorazowe, opakowania na żywność czy wyposażenie biur i mieszkań. Technologia wykorzystuje odnawialne zasoby roślinne takie jak kukurydza w miejsce ropy naftowej. Przez zastąpienie ropy kukurydzą udaje się zaoszczędzić 20-50% mniej zasobów kopalnych niż w przypadku tradycyjnych tworzyw sztucznych.

Założona w 1997 r. spółka Cargill Dow LLC mająca swoją siedzibę w Minnetonka (USA) jest pierwszą firmą dostarczającą przemysłowo polimery produkowane z odnawialnych zasobów, o cenie i właściwościach niezbędnych do konkurowania z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi. Firma dokonała tego przełomu przez wprowadzenie unikalnej technologii przeróbki naturalnych cukrów roślinnych do utworzenia polimeru (PLA). Kolejne zastosowania tej technologii to np.: butelki formowane wtryskowo, pianki czy emulsje.