Dnia 18.12.2003 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej hali magazynowej w Opavie firmy Model Obaly SA. W ceremonii otwarcia wzięło udział wielu gości – przedstawiciele miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele opavskich firm, szkół i urzędów.

Nowa hala, o powierzchni 5 500 m2, będzie służyć do magazynowania, a w późniejszym czasie również do celów produkcyjnych. Kolejny etap prac budowlanych (2 000 m2) przebiegnie w 2004 roku i zapewni zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie druku i produkcji opakowań kaszerowanych.

Ostatecznie możliwości produkcyjne w zakresie produkcji opakowań z tektury litej i kaszerowanej zostaną zwiększone z dotychczasowych 11 000 ton na 16 000 ton rocznie, natomiast w zakresie opakowań z tektury falistej z 100 mln m2 na 140 mln m2. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2007, a ich łączna wartość przekroczy 500 mln CZK.

Grupa Model łączy – pod wspólną nazwą Model-Holding AG - 24 przedsiębiorstw zlokalizowanych w całej Europie i jest czołowym producentem opakowań z tektury falistej i litej.
Źródło: ''