W Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku uruchomiona została produkcja nowego gatunku kopolimeru udarowego PP pod nazwą Moplen EP448S, który jest przeznaczony do zastosowań wtryskowych. Nowy produkt jest wytwarzany z użyciem wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera donora ftalanowego i jest już dostępny w ofercie handlowej dla polskich przetwórców za pośrednictwem Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Moplen EP448S – nowy kopolimer udarowy z Płocka wytwarzany w technologii bezftalanowej. Zalety w kontakcie z żywnością i lepsze właściwości użytkowe

Moplen EP448S to najnowszy kopolimer blokowy (udarowy, heterofazowy) do zastosowań wtryskowych produkowany przez BOP, który jest wytwarzany w technologii bezftalanowej. Tworzywo to oferuje lepsze osiągi w zakresie wytwarzania pojemników i opakowań przemysłowych o zróżnicowanej wielkości, które są stosowane do napełniania na liniach przemysłowych. Dodatkowo, dzięki zmodyfikowanym właściwościom użytkowym w zakresie sztywności i udarności, nowy gatunek Moplen EP448S zapewnia większe bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania gotowych wyrobów i opakowań.

Nowy gatunek Moplen EP448S (znany poprzednio jako Moplen EP3134) jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji opakowań sztywnych do żywności oraz na opakowania przemysłowe o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności, które mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich i produktów budowlanych. Gatunek ten jest odpowiedzią na potrzeby przetwórców i odbiorców końcowych, którzy są zainteresowani gatunkami polipropylenu, zapewnianiającymi atrakcyjny wygląd opakowania. Daje on także możliwość wytwarzania cienkościennych opakowań w szybkim cyklu oraz pozwala na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej odporności mechanicznej sprawdzanej w teście zrzutowym.

Nowy gatunek Moplen EP448S charakteryzuje się umiarkowaną płynnością w stanie stopionym. Natomiast efektywny pakiet dodatków, który zawiera ten produkt, zapewnia łatwiejsze odformowanie detali z formy, umożliwiając realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach z użyciem form wielogniazdowych. W odróżnieniu od typów kopolimerów udarowych o kontrolowanej reologii, Moplen EP448S jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Nowy kopolimer oferuje dobre połączenie sztywności i udarności oraz zapewnia dobre właściwości organoleptyczne ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

 

Moplen EP448S – zalety i korzyści stosowania:

  • Nie zawiera ftalanów,
  • Ma dobre właściwości organoleptyczne,
  • Zapewnia korzystną równowagę sztywność/udarność,
  • Umożliwia łatwiejsze odformowanie wyrobów z formy.

 

Moplen EP448S – wybrane zastosowania konsumenckie:

  • Nieprzezroczyste pojemniki do żywności i produktów nieżywnościowych,
  • Artykuły użytkowe gospodarstwa domowego,
  • Zabawki,
  • Wyroby meblarskie,
  • Wiaderka przemysłowe,
  • Skrzynki.

 

Moplen EP448S – typowe właściwości:

Typowe właściwości Metoda Wartość* Jednostka
MFR (230oC/2,16 kg)  ISO 1133-1  44  g/10 min
Gęstość  ISO 1183-1  0,90  g/cm3
Moduł sztywności  ISO527-1, -2  1400  MPa
Naprężenie rozciągające  ISO527-1, -2  27  MPa
Wytrzymałość przy zerwaniu  ISO527-1, -2  50  %
Granica plastyczności  ISO527-1, -2  5  %
Udarność Charpy z karbem (23oC)  ISO 179  6  kJ/m2
Udarność Charpy z karbem (0oC)  ISO 179  4  kJ/m2
Udarność Charpy z karbem (-20oC)  ISO 179  3  kJ/m2
Temp. mięknienia Vicata (A50)  ISO 306  150  oC


*Typowe wartości, nie mogą być rozważane jako specyfikacja.

Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

 

Dowiedz się więcej o Basell Orlen Polyolefins

 

Źródło: BOPS