Kaszerowanie jest bardzo popularną metodą uszlechetnienia druku, która możliwa jest nawet w domowych warunkach. Pomaga to nadać produktom estetyczny wygląd.

Na czym polega kaszerowanie?

Chociaż proces ten nosi nietypową nazwę, polega na naklejaniu na daną powierzchnię arkusza papieru lub detalu, który jest zadrukowany lub w inny sposób uszlachetniony. Cienka warstwa papieru przyklejana jest do materiału, tj. kartonu, tektury falistej itp. Metoda ta używana jest do opakowań, których nie dałoby się zadrukować z pomocą tradycyjnej maszyny drukarskiej. Kaszerowanie jest nieco podobne do laminowania. Produkt również powlekany jest materiałem,  dlatego też terminy te często stosowane są zamiennie. Jednak w przypadku laminowania towary powleka się folia z tworzywa sztucznego, w kaszerowaniu – cienką warstwą papieru. 


Kaszerowanie szeroko stosowane jest na różnych opakowaniach. Technologia ta wykorzystywana jest w druku offestowym, gdzie duże i twarde powierzchnie kartonowych produktów, byłyby trudne do zadrukowania. Znacznie łatwiej jest zadrukować cienki arkusz papieru, by w późniejszym etapie nakleić go na produkt. Metoda kaszerowania da możliwość zamieszczenia na produkcie dodatkowych danych, nawet porównywalnych do informacji zawartych w etykietach. Ponadto opakowania poddane temu procesowi zapewniają utwardzoną powierzchnię nośną i utrwalają materiał. 

Proces kaszerowania jest w pewnym stopniu elementem dekoracji opakowań. Istnieje kilka metod zapewniających trwały efekt kaszerowania. Przykładem takiego działania dekoracyjnego jest oklejanie cienkim materiał opakowań produktów. Kaszerowanie jest techniką, która służy przede wszystkim do prac dekoracyjnych lub zadrukowanym ozdobnie papierem powierzchni tektury falistej. Wyroby papiernicze, takie jak opakowania, kaszeruje się przede wszystkim w celu nadania im trwałości.