Towarzystwo na rzecz Ziemi, we współpracy z Centrum Prawa Ekologicznego z Wrocławia i krakowską Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych organizują cykl szkoleń poświęconych gospodarce odpadami

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do praktycznego wdrażania nowych regulacji prawnych (krajowych i unijnych), aktywnego uczestniczenia w tworzeniu lokalnych strategii (eko)rozwoju oraz programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, a także wykorzystania unijnych funduszy pomocowych. Jednym z zadań szkolenia jest także upowszechnienie pozytywnych, sprawdzonych „wzorcowych” przykładów strategii, planów, programów i inwestycji (best practices).

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, pozarządowych organizacji ekologicznych i środowisk akademickich.

SEMINARIUM (3 - 5 marca 2003)
1. Najnowsze regulacje prawne z zakresie ochrony środowiska, opakowań i gospodarki odpadami

Zakres tematyczny szkolenia będzie następujący:
Przegląd dyrektyw UE w zakresie odpadów, prace legislacyjne i przewidywne kierunki zmian prawa unijnego
Krajowe przepisy w zakresie odpadów i przewidywane kierunki zmian (w szczególności przewidywane zmiany ustaw w związku z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji)
Przepisy dot. wyrobów poużytkowych (unijne oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych)

SEMINARIUM (5-7 marca 2003)
2.Planowanie gospodarki odpadami w gminie i powiecie (związku komunalnym)

Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku ZIAD w Bielsku-Białej u podnóża Szyndzielni (Beskid Śląski)

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim, tel./fax: 033/8441934, 8422120
office@tnz.most.org.pl
Źródło: ''