W rankingu najskuteczniejszych menedżerów kierujących firmami o przychodach powyżej miliarda złotych w czołówce znalazło się dwóch menedżerów z branży poligraficzno - papierniczej. Są to Pan Zbigniew Prokopowicz z Frantschach Świecie S.A. oraz Pan Jerzy Majewski z International Paper Kwidzyn S.A..

Natomiast w czołówce najskuteczniejszych menedżerów kierujących firmami o przychodach do miliarda złotych wśród najlepszych znalazł się Pan Michał Jarczyński z Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Ranking najlepszych menedżerów powstał na podstawie analizy listy 586 najdynamiczniej rozwijających się firm zarejestrowanych w naszym kraju, przygotowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy Centrum Informacji Gospodarczej i Społecznej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Przy tworzeniu zestawienia szczególną uwagę zwracano na zasługi szefów firm. O kolejności decydowały: dynamika przychodów z działalności gospodarczej, rentowność, stopa zwrotu z aktywów, stopa zwrotu z kapitału własnego, wydajność pracy. Pod uwagę brane były jedynie te przedsiębiorstwa, które nie osiągnęły wyniku niższego niż 10 proc. średniej krajowej w każdej z wymienionych kategorii. Ponadto firmy musiały spełniać jeszcze jeden warunek: ich zadłużenie nie mogło przekraczać wartości aktywów.

Źródło: Wprost.
Źródło: ''

Komentarze