Data rozpoczęcia
2014-03-27
Data zakończenia
2014-03-29
Miejsce
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b

CEL SZKOLENIA: poznanie narzędzi Lean, takich jak: One-Piece-Flow (zasady projektowania stanowisk dostosowanych do pracy w systemie ciągłym oraz omówienie etapów wdrożenia); 5S i standaryzacja (w tym projektowanie i opracowywanie kart standaryzacji); zasady wdrażania SMED (elastyczność produkcji i kalkulacja elastyczności) oraz metody ich wdrażania.

Forma: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: managerowie i liderzy lean, kierownicy i szefowie produkcji/logistyki/usług, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds. zarządzania procesem, inżynierowie produkcji.

Więcej informacji na stronie internetowej www.lean.info.pl lub pisząc na e-mail: ahromiak@lean.info.pl