Od początku tego roku obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. W nowelizacji rozporządzenia do końca 2007 r. przedłużono okres, w którym na niektórych towarach nie musi widnieć cena.

Obowiązujące dotychczas przepisy nie wymagały bezpośredniego oznaczania ceną niektórych towarów (czyli na poszczególnych egzemplarzach i opakowaniach), jednak tylko terminowo – do 31 grudnia 2004 r. Nowelizacja rozporządzenia przedłuża ten okres do 31 grudnia 2007 r.

Do tego czasu wymóg bezpośredniego oznaczania ceną nie dotyczy towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, które ze swej natury nie mogą być tak oznaczone lub takie oznaczenie nie miałoby znaczenia dla kupujących. Dotyczy to m.in. żywych zwierząt, sadzonek roślin, kwiatów ciętych i doniczkowych, towarów o małych gabarytach czy towarów oferowanych do sprzedaży w większych ilościach – tj. cegły, glazury lub terakoty. Ponadto oznaczenia takiego nie wymagają towary żywnościowe, które nie są pakowane i są sprzedawane na sztuki, towary spożywcze, które przeterminują się w ciągu doby od momentu wystawienia na sprzedaż a także towary sprzedawane przez automaty.

Pobierz treść aktu (Dz.U. 2004 nr 283, poz. 2830)


Źródło: ''