Mimo upłynięcia terminu (30 stycznia) składania powiadomienia Urzędów Marszałkowskich o fakcie wprowadzania na rynek towarów w opakowaniach ciągle napływają spóźnione zgłoszenia.

Wielu przedsiębiorców dowiedziało się o swoich nowych obowiązkach dopiero w styczniu - miesiącu wejścia w życie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Mimo wyznaczenia przez ustawę terminu składania zawiadomienia, nie zostały przewidziane żadne sankcje za jego niedotrzymanie. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dostarczyli wymaganego dokumentu proszeni są o jak najszybsze przekazanie zawiadomienia do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.
Wystarczy, że przedsiębiorca wyśle takie zgłoszenie pocztą, a nawet faksem. Najważniejsze, aby posiadał potwierdzenie, którego może zażądać podczas kontroli np. PIH. Nie obowiązuje żaden, z góry ustalony formularz zgłoszenia, jednak musi ono zawierać następujące informacje:
- nazwę i siedzibę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
- rodzaj działalności
- wskazanie sposobu wykonania obowiązku odzysku i recyklingu (samodzielnie czy za pośrednictwem Organizacji Odzysku)

Jeżeli przedsiębiorca zdeklaruje jeden sposób wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu, lecz później zdecyduje się na jego zmianę, wymagane jest również powiadomienie o tym urzędu. Żadne sankcje za zmianę sposobu nie zostały przewidziane.
Źródło: ''