W miejscowości Goriełowo rospoczęto budowę kompleksu poligraficznego specjalizującego się w produkcji etykiet.

Inwestorami przedsięwzięcia są rosyjska spółka Ekotek oraz niemieckie firmy: Haendler&Natermann GmbH i Goedz Muller GmbH. Kompleks zlokalizowano w sąsiedztwie potencjalnych odbiorców tj. fabryki papierosów Phillip Morris, fabryki kawy Kraft Jacobs. Nieopodal również znajduje się jedna z większych w regionie wytwórnia kartonu AssiDoman.
W nowym kompleksie zostaną zainstalowane najnowocześniejsze maszyny; planowana jest m.in. produkcja metalizowanych etykiet do piwa. Zdolność produkcyjna pierwszej uruchomionej linii wyniesie 1,5 mld etykiet rocznie, a przewidywana roczna produkcja całego kompleksu to 4 mld etykiet.

Łączna wartość inwestycji wynosi 3 mln marek. Inwestorzy spodziewają się zwrotu inwestycji w przeciągu 5 lat. Kalkulacje sporządzono w oparciu o analogiczną inwestycję przeprowadzoną przed trzema laty w Chinach. Dzisiaj chiński kompleks poligraficzny Haendler&Natermann GmbH i Goedz Muller GmbH jest wiodącym producentem etykiet w Południowo-Wschodniej Azji. Zakłada się, że budowany w Obwodzie Leningradzkim kompleks stanie się potentatem w Północno-Zachodniej Rosji.
Źródło: ''