Od października na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie funkcjonuje nowa Pracownia Projektowania Opakowań - przeznaczona dla studentów III i IV roku.

Narastająca konkurencja między producentami powoduje wzrost znaczenia opakowania jako elementu rozpoznawalności i tożsamości marki. Rośnie tym samym rola profesji projektowania opakowań.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku i realizując postulat środowiska, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uruchomił z dniem 1 października 2002 roku Pracownię Projektowania Opakowań. Jest ona przeznaczona dla studentów III i IV roku studiów. Pracownię prowadzi adiunkt Grzegorz Niewczas.

Kurs składa się z cyklu wykładów z teorii opakowania oraz zestawu praktycznych ćwiczeń projektowych. Cześć teoretyczna obejmuje m. in. omówienie funkcji opakowania, uwarunkowania prawne, metody komunikacji w trójkącie klient-projektant-producent itp.
Ćwiczenia praktyczne to sporządzanie założeń do projektu opakowania (briefu) i realizacja procesu projektowego na wybranych (zadanych) tematach. Akces do Pracowni zgłosiło 20 studentów, co stanowi ok. 20% ogółu studentów Wydziału Wzornictwa. Ze względów administracyjnych przyjęto 10 osób.

ASP Warszawa

Komentarze

  • Strzał w dziesiątkę.

    Opakowanie sprzedaje produkt i jest jego głównym elementem. Jakość projektów opakowań jest w większości przypadków bardzo niska i dzięki inicjatywie Akademii nareszcie mamy szanse aby mieć profesionalistów w tej dziedzinie. Gratuluję KW.