Grupa AR Packaging wprowadziła na rynek nową tacę gazoszczelną, opierającą się na technologii stworzonej wspólnie ze Stora Enso. Jest to część innowacyjnego opakowania do chłodzonej żywności, wykonana ze sprasowanego kartonu.

Nowa taca gazoszczelna Stora Enso i AR Packaging

Zastosowane w tej innowacyjnej tacy rozwiązanie, dedykowane jest wyrobom opakowaniowym wykonanym ze sprasowanego kartonu. Nosi ono nazwę MAP (modified atmosphere packaging). W jego tworzeniu połączono doświadczenia Stora Enso w dziedzinie materiałów odnawialnych oraz CC Pack (jednej z firm należących do AR Packaging) w zakresie produkcji tacek na żywność. Ma ono stanowić ekonomicznie uzasadnioną i proekologiczną alternatywę dla produktów plastikowych. W procesie jej wytwarzania duży udział mają bowiem surowce odnawialne, a sama tacka jest – jak podkreśla producent – atrakcyjna zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Jest ona produkowana z zastosowaniem nowej technologii prasowania, a zastosowanym tu bazowym materiałem jest karton barierowy Trayforma firmy Stora Enso.

- „Z radością odnotowujemy wprowadzenie na rynek tego nowego rozwiązania opakowaniowego, będącego rezultatem współpracy z CC Pack. Nowa tacka, dzięki wysokiej zawartości surowca odnawialnego, jest proekologiczną opcją dla chłodzonej żywności – segmentu rynkowego dotychczas zdominowanego przez tworzywa sztuczne. Jest to z pewnością przełom, który wzbudzi duże zainteresowanie wielu przedsiębiorstw z branży spożywczej, poszukujących bardziej proekologicznych rozwiązań” – mówi Henna Paakkonen-Alvim, wiceprezes ds. innowacji Stora Enso Consumer Board.

- „Rosnące zapotrzebowanie na opakowania przyjazne dla środowiska doprowadziło do intensywnych prac nad gazoszczelną tacką kartonową. Wykonaliśmy ogrom pracy, by wspólnie ze Stora Enso ją opracować. Jej kształt został zoptymalizowany w kontekście ścisłego pakowania produktu, co jednocześnie wydłuża okres jego przechowywania na półce sklepowej nawet do 18 dni, w zależności od rodzaju znajdującej się w środku żywności. Tym samym wychodzimy naprzeciw wymaganiom stawianym opakowaniom do szerokiego spektrum chłodzonych produktów spożywczych takich jak świeże mięso i drób, mięso przetworzone, sery czy gotowe posiłki” – dodaje Ake Larsson, dyrektor zarządzający CC Pack. 

Kartonowe tacki są dostarczane wraz ze specjalnym materiałem je przykrywającym i pozwalającym nadać opakowaniu właściwy kształt. Stanowi on jednocześnie właściwe zabezpieczenie znajdujących się wewnątrz produktów spożywczych. Są one wytwarzane przez CC Pack, zaś materiał pokryciowy dostarcza Flextrus – obie firmy znajdują się w Szwecji i należą do grupy AR Packaging. Obecnie nowe tacki są testowane w warunkach produkcyjnych przez kilku wiodących, europejskich dostawców chłodzonej żywności.

Dla Stora Enso udział w tym przedsięwzięciu wpisuje się w jej filozofię wspierania bioekonomii i transformacji w kierunku bycia firmą bazującą na surowcach odnawialnych. Już teraz skandynawski koncern jest jednym z czołowych w skali świata dostawców proekologicznych rozwiązań w obszarze opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych oraz papieru. Motto, jakie przyświeca Stora Enso w jej działalności, podkreśla fakt, że wszystko co obecnie produkowane jest z materiałów bazujących na surowcach kopalnych, w przyszłości może być produkowane z drzew. 

 

AR Packaging jest jednym z czołowych europejskich przedsiębiorstw, działających w segmencie opakowań. Roczne przychody ze sprzedaży wynoszą 600 mln euro. Firma zatrudnia 3300 pracowników w 19 zakładach wytwórczych zlokalizowanych w 11 krajach. W skład grupy AR Packaging wchodzą specjalistyczne firmy: A&R Carton, Flextrus, CC Pack, SP Containers oraz AR Packaging Digital. Jej siedziba znajduje się w Lund w Szwecji. Misją firmy jest oferowanie szerokiego spektrum rozwiązań w obszarze opakowań kartonowych oraz giętkich o dużej wartości dodanej. Kierownictwo grupy zakłada dalszy rozwój grupy, realizowany zarówno w drodze wzrostu organicznego, jak też poprzez ewentualne akwizycje. 

 

CC Pack, stanowiący część AR Packaging, jest jednym z europejskich liderów rynkowych w dziedzinie sprasowanych tacek kartonowych. Większość wytwarzanego przez firmę asortymentu jest eksportowana do znaczących producentów żywności oraz właścicieli marek z różnych krajów Europy. Z uwagi na specyfikę produkcji, firma stara się utrzymywać najwyższe standardy, dotyczące wykonywanych tu opakowań żywnościowych, zapewniając jednocześnie wysokie ich wolumeny i efektywnie zarządzając zasobami. Zakład produkcyjny CC Pack znajduje się w Szwecji i zatrudnia 45 wykwalifikowanych pracowników.

 

Flextrus, również należący do AR Packaging, jest jednym z liderów w dziedzinie opakowań giętkich w Europie Północnej. Posiada w swojej ofercie przyjazne dla środowiska materiały, wykorzystywane w produkcji opakowań na żywność i środki opieki medycznej. Jak zapewnia firma, stara się ona w zorganizowany sposób uczestniczyć w rozwoju swoich klientów, ściśle z nimi współpracując. Flextrus zatrudnia 320 pracowników w czterech zakładach produkcyjnych w Szwecji oraz jednym w Wielkiej Brytanii. 

 

Źródło: Stora Enso Polska