Data rozpoczęcia
2013-09-19
Data zakończenia
2013-09-20
Miejsce
Warszawa

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska:

- wyjaśnimy obowiązujące od 23 stycznia 2013 r. zmienione obowiązki w obszarze gospodarowania odpadami,
- poruszymy zagadnienia dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - przepisy zmieniły się 1 stycznia 2013,
- każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE, które jest ściśle związany z opłatami - podpowiemy, jak powiązać za sobą oba sprawozdania.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę, która pozwoli na:

- zweryfikowanie we własnym przedsiębiorstwie czy i w jakim stopniu posiadane decyzje są dostosowane do nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
- sprecyzowanie możliwości postępowania z odpadami, zgodnie ze zmienionymi przepisami w 2013 r.
- ocenę najkorzystniejszego sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w firmie.

Metody prowadzenia zajęć:

- prezentacja z omówieniem praktycznych przykładów,
- studium przypadku,
- ćwiczenia praktyczne.


PROGRAM


Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00:


1. Nowa ustawa o odpadach - nowe regulacje formalno-prawne:

- czy stare decyzje nadal obowiązują?
- jak długo zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność?
- co z zezwoleniami na odzysk odpadów metodą R 14 i R 15 - czy należy je zmieniać?
- firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) - czy muszą posiadać jakiekolwiek decyzje, czy nadal posiadają status wytwórcy odpadów?
- nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiające kryteria, kiedy pewne rodzaje odpadów przestają być odpadami.

2. Gospodarowanie odpadami:

- które odpady zostały wyłączone spod stosowania przepisów ustawy?czy zmieni się sposób klasyfikowania odpadów?
- kiedy złom jest odpadem a kiedy produktem?
- komu w świetle nowej ustawy można przekazywać odpady - jakie decyzje musi posiadać odbierający odpady?
- jaką rolę odgrywa sprzedawca i pośrednik odpadów - czy przejmują odpowiedzialność za odebrane odpady?
- rodzaje odpadów, które można przekazywać osobom fizycznym;
- jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma nowe pojęcie "produktu ubocznego"?
- które odpady w firmie stanowią odpady komunalne?
- odpady opakowaniowe powstałe w firmie - odpad komunalny czy nie?

3. Ewidencja i sprawozdawczość:

- do kiedy obowiązują stare zasady, wzory ewidencji odpadów i jak je pogodzić z nowymi zasadami gospodarowania odpadami?
- nowy rodzaj ewidencji - karta ewidencji odpadu niebezpiecznego - kogo dotyczy?
- jak dokumentować postępowanie z odpadami komunalnymi?
- którzy przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencje uproszczoną?
- sprawozdanie odpadowe - czy stare wzory sprawozdania nadal obowiązują?
- jeden zakład - dwie filie - ile sprawozdań należy złożyć?
- sprawozdania a ewidencja odpadowa - odpady przekazywane osobom fizycznym - gdzie je wykazać w sprawozdaniu?
- od kiedy będziemy składać sprawozdania w wersji elektronicznej?

4. Kary w obszarze gospodarowania odpadami:

- kto ponosi odpowiedzialność w firmie za wypełnianie KPO i KEO i jakie sankcje grożą za niewykonywanie tego obowiązku?
- jakie postępowanie stosowane jest w przypadku gdy zapisy w KEO nie zgadzają się ze sprawozdaniem odpadowym?
- jaka odpowiedzialność ponoszą pośrednik i sprzedawca odpadów - czy zagrożeni są karami?
- kiedy grożą nam mandaty a kiedy administracyjne kary pieniężne?

Dzień II, godz.: 9.00 - 15.00


1. Najnowsze zmiany w przepisach dot. opłat - na co zwrócić szczególną uwagę w 2013 r.:

- jak rozliczać się za korzystanie ze środowiska w 2013 r. po zmianie ustawy POŚ - nowe terminy, progi zwolnień itp.
- raport KOBIZE a sprawozdania opłatowe do UM - jak są powiązane po ostatnich zmianach?
- stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. – na co zwrócić uwagę (M.P. 2012, poz. 766).

2. Obowiązujące w 2013 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wody podziemnej i powierzchniowej,
- składowanie odpadów,
- jak w praktyce obliczyć emisję z małych kotłów - stosować metodę zryczałtowaną czy inną?
- obliczanie ładunku zanieczyszczeń - z których wyników pomiarów korzystać?
- jak stosować współczynniki różnicujące?
- obliczanie emisji do powietrza z procesów technologicznych - wskaźniki czy pomiary? - którą metodę wybrać?

3. Powiązanie systemu opłatowego w 2013 r. z raportem do KOBIZE?

- czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
- jak ma rozliczyć się przedsiębiorca, który w latach poprzednich składał raport uproszczony?
- z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
- które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
- co z transportem w raporcie do KOBIZE?
- jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
- czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?

4. Kontrole i sankcje związane z opłatami i raportem do KOBIZE:

- czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
- dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE?
- jak wygląda postępowanie, gdy raport do KOBIZE okaże się nieprawidłowo sporządzony?


Wykładowca:

Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktyk w zakresie oceny spełniania
wymagań stawianych przedsiębiorcom przepisami ochrony środowiska, w szczególności w obszarze
Prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony powietrza (w tym LZO), gospodarowania
odpadami (w tym komunalnymi), KOBIZE oraz zagadnień PRTR. Swoją wiedzą od ponad 5 lat dzieli się
prowadząc szkolenia, warsztaty, seminaria.

Miejsce:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w pobliżu centrum, z dogodnym dojazdem z Dworca Centralnego.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy
szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w hotelach w pobliżu miejsca szkolenia. W przypadku
zainteresowania, prosimy o kontakt.

Cena:

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co
najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.