Koncern Stora Enso poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty nowej wersji kartonu Stora Enso Natura, dedykowanego do produkcji opakowań płynów. Charakteryzujące go niższa gramatura bazowa i wyższa jakość zadrukowywania to odpowiedź skandynawskiej firmy na rosnące wymagania klientów w zakresie stabilności, wysokiej jakości i proekologiczności, które osiągnięto dzięki zastosowaniu surowców o wyższej wydajności.

Nowa wersja kartonu Stora Enso Natura z myślą o ekologicznych opakowaniach płynów.


Jakość nowej wersji kartonu Stora Enso Natura jest odzwierciedleniem naszego zaangażowania i pozycji lidera na rynku producentów kartonów do opakowań płynów. Charakteryzuje się on najwyższą wydajnością materiałową, niską ilością dwutlenku węgla emitowanego podczas procesów wytwórczych oraz wyjątkową jakością wykonanych na jego bazie opakowań – mówi Vesa Simola, wiceprezes Stora Enso odpowiedzialny za dział kartonów do opakowań płynów i artykułów spożywczych.

Znacząco lżejsze kartony

Gdy do procesu produkcyjnego stosuje się mniejszą ilość surowców, staje się on bardziej efektywny i energooszczędny. Drugi z wymienionych parametrów wiąże się ściśle z niższą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W ostatnich latach Stora Enso wdrożyła szereg programów produkcyjnych, umożliwiających systematyczną redukcję gramatury wytwarzanych opakowań płynów. W rezultacie współczesne kartony produkowane przez skandynawski koncern są znacząco lżejsze niż kiedyś, przy jednoczesnej wyższej ich jakości i wyglądzie.

Dzięki naszym działaniom badawczo-rozwojowym i wieloletnim doświadczeniom wydajność produkowanych przez Stora Enso kartonów wielowarstwowych, zawierających trzy komponenty wykonane na bazie celulozy, już do dłuższego czasu jest bardzo wysoka pod względem zużycia surowców. Z tego względu jestem szczególnie dumny z kolejnego wykonanego przez naszą firmę kroku na tym bardzo wymagającym rynku oraz z faktu, że możemy wspierać naszych klientów i właścicieli marek w ich wysiłkach mających na celu sprostanie wielu wymaganiom środowiskowym – dodaje Vesa Simola.

Karton opakowaniowy o niższej gramaturze pozwala właścicielom marek spełniać wymagania dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie opakowań, która zakłada zminimalizowanie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko naturalne. Poprawiona wydajność materiałowa generuje oszczędności materiałowe, redukuje koszty transportu oraz opłaty ponoszone przez firmy z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Nowa technologia = lepsze parametry kartonu

Wyższą jakość kartonu Stora Enso Natura uzyskano dzięki inwestycjom rzędu 45 mln euro w maszynę produkcyjną BM4, pracującą w zakładach Stora Enso w fińskiej Imatrze w latach 2008-2009. Szeroko zakrojony program inwestycyjny obejmował usprawnienia w częściach maszyny związanych z sekcją sitową, prasowania i kalandrowania.

Oczekiwania i wymagania klientów były dla nas najważniejszą siłą napędową w pracach nad ulepszaniem kartonu Stora Enso Natura. Dzięki zrealizowanej w fabryce Imatra inwestycji, możemy w jeszcze większym stopniu wzmocnić naszą pozycję jako lidera i wyprzedzić konkurencję działającą na rynku opakowań do płynów – kontynuuje Vesa Simola.

Rodzina kartonów Stora Enso Natura obejmuje gatunki dedykowane do opakowań na mleko i jego przetwory, soki, herbatę, kawę, wino i wodę. Wśród typowych zastosowań spoza rynku spożywczego można wymienić opakowania na detergenty, zmiękczacze fabryczne czy środki higieny osobistej. Najważniejsze rynki, na jakie kierowane są kartony Stora Enso Natura, to Europa i Azja.


Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Tel. 0-22 583 68 68
Fax 0-22 583 68 84
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso):PAI
Źródło: ''