Ipsos Marketing, część Ipsos specjalizująca się w badaniach wspierających innowacje oraz zarządzanie produktami i markami, wprowadził unowocześnioną wersję testu opakowań Pack evolution.

Nowa wersja Pack evolution wykorzystuje dodatkowo technologię eye tracking, która pozwala na śledzenie wzroku respondenta. Łączy ona dwa uzupełniające się podejścia – poznawcze i behawioralne. Respondent przed wirtualną półką sklepową na ekranie komputera (istnieje także możliwość realizacji badania z realną półką) odpowiada na pytania pozwalające zmierzyć wspomaganą zauważalność produktu na półce, powiązanie opakowania z marką, jego atrakcyjność i perswazyjność. Dodatkowe moduły badania – Pack evaluator oraz Emoti*vators – pozwalają określić mocne i słabe strony opakowania, zarówno w zakresie samego projektu, jak i komunikacji.

Metodologia Pack Evolution została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie 17 października, na IV Kongresie Badaczy Rynku i Opinii organizowanym przez PTBRIO.

Pack Evolution jest wystandaryzowanym narzędziem badawczym stosowanym przez Ipsos od wielu lat na całym świecie. Metodologia jest także sprawdzona w Polsce, choć dotychczas znana była tylko niektórym klientom Ipsos.

Z badań Ipsos wynika, że cechy wielu produktów FMCG, pośrednio lub bezpośrednio związane z opakowaniem, mogą być dla polskiego konsumenta równie ważne jak atrakcyjna cena, mówi Peter Meyer, Dyrektor Badań ilościowych Ipsos. Są to takie cechy, jak marka, dobra ekspozycja w sklepie, innowacyjność produktu oraz po prostu wygląd czy wygoda opakowania. Dlatego tak bardzo istotny jest odpowiedni dobór opakowani. Temu służy właśnie Pack Evolution. Nasze doświadczenia z przeprowadzania tego testu w Polsce pokazują, jak bardzo można podnieść sprzedaż w odpowiedni sposób zmieniając opakowanie.

Pack Evolution jest znacznie bardziej innowacyjny niż klasyczne testy opakowań. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do innych testów, Pack Evolution pozwala na testowanie opakowania we wczesnym stadium rozwoju. Do realizacji badania wystarczy projekt opakowania w formie elektronicznej, nie są potrzebne drogie, kłopotliwe i szybko niszczące się tzw. mock-upy, czyli prototypy opakowań.

W odróżnieniu od innych testów Pack Evolution umożliwia jednoczesne zbadanie wielu wymiarów opakowania: jego zauważalność na półce sklepowej, unikalność, pozycję na tle opakowań produktów konkurencyjnych oraz chęć zakupu przez konsumenta.

Metodologia Pack Evolution duży nacisk kładzie na jak najdokładniejsze odtworzenie rzeczywistych etapów dokonywania zakupu.

Badanie uniezależnia wyniki od znajomości marki. To bardzo istotna zaleta tego testu, gdyż często w badaniach opakowań wyniki są pochodną znajomości marki.

Standaryzacja testu daje możliwość porównywania w czasie wyników dla jednego produktu oraz porównywania wyników dla różnych produktów. Pack Evolution jest także częścią całego pakietu narzędzi badawczych Ipsos zwanego Evolution, obejmującego wszystkie etapy rozwoju produktu od jego koncepcji aż do budowania i rozwijania całego portfolio.

Źródło: www.ipsosinsight.com, www.ipsos.pl, www.brief.pl
Źródło: ''