Projekt petrochemiczny koncernu PKN Orlen – Instalacja Metatezy – rozpoczyna fazę realizacji po uzyskaniu aprobaty zarządu i rady nadzorczej. Realizacja inwestycji zapewni produkcję 100 tys. ton propylenu więcej.

Nowe inwestycje PKN Orlen – zwiększona produkcja propylenu

Inwestycja zapewni całkowity wolumen produkcyjny płockich zakładów w wysokości 550 tys. ton rocznie. Projekt powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Instalacja Metateza pozwoli wytworzyć propylen o jakości polimerowej. Obecnie nominalny wolumen produkcji wynosi 450 tys. ton. Realizacja projektu wyniesie ok. 400 mln zł. 

 

W ten sposób Grupa Orlen chce maksymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny w Polsce i w Czechach oraz pogłębić integrację petrochemii i rafinerii. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie elastyczności rynkowej wobec zmieniających się popytów na paliwa i petrochemikalia. Inwestycja powstanie na bazie licencji zakupionej od firmy Lummus Technology Inc. z grupy CB&I. Zajmuje się ona szeroko rozumianą infrastrukturą energetyczną. Podpisana umowa zapewni usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego. Ta i inne inwestycje realizowane wg obecnej strategii do 2017 r. w obszarze petrochemii, wygenerują koszt na poziomie 1,6 mld zł.