Koncern Stora Enso poinformował o kolejnych inwestycjach w należących do niego papierniach. Tym razem zaplanowano je z myślą o szwedzkim zakładzie Fors, produkującym kartony i masę celulozową chemi-termomechaniczną, oraz w fińskiej papierni Anjalankoski.

W ramach inwestycji w Fors, kosztem 29 mln euro zostanie przeprowadzona rozbudowa i modernizacja dwóch maszyn do produkcji kartonu (BM 2 i BM 3) oraz linii produkującej masę celulozową chemi-termomechaniczną (CTMP). Inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku i zostaną zakończone w styczniu 2008 w przypadku maszyny BM 3 i linii wytwarzającej CTMP oraz w styczniu 2009 jeśli chodzi o maszynę BM 2.

Stora Enso przewiduje, że w rezultacie poprawie ulegnie jakość wytwarzanych tu kartonów, co ma spełnić coraz wyższe wymagania odbiorców. Usprawniona też zostanie produkcja CTMP, co z kolei wpłynie na całkowitą wydajność zakładu.

Natomiast z myślą o zakładzie Anjalankoski w Finlandii zaplanowano inwestycje rzędu 16,8 mln euro związane z redukcją kosztów produkcji energii. Projekt, który zostanie ukończony jesienią 2008 roku, zakłada zmniejszenie ilości zużywanych przez zakład paliw tradycyjnych na rzecz biopaliw i paliw pochodzących z odzyskanych opakowań. Stora Enso zakłada, że roczna ilość paliw pochodzących z opakowań, zużywanych przez zakład Anjalankoski, wzrośnie z 50 do135 tys. ton.

Największą część inwestycji pochłonie specjalistyczny sprzęt pracujący w elektrowni. Wśród opakowań, które będą stosowane w Anjalankoski jako paliwo, znajdą się kartony, opakowania z drewna i tworzyw sztucznych, pozyskiwane z mniejszych przedsiębiorstw i hurtowni. Warto dodać, że zakład ten stosuje paliwa z przetworzonych opakowań już od 1996 roku.

Stora Enso Poland należy do liderów w branży celulozowo-papierniczej i opakowań w Polsce. Firma Produkuje: celulozę, papiery przemysłowe, tekturę i opakowania tekturowe, opakowania z tektury laminowanej oraz worki papierowe.

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso: www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso): PAI
Źródło: ''