Firma Follak zajmująca się uszlachetnianiem druku wzbogaci się w lipcu o dwie maszyny do lakierowania wybiórczego. Będą to sitodrukowe automaty japońskiej firmy SAKURAY uruchomione w oddziałach w Warszawie i Poznaniu. Follak podpisał także kontrakt z firmą BOBST na dostawę maszyny do sztancowania typ SP EVOLINE 102-E, której uruchomienie nastąpi w październiku b.r. w oddziale w Warszawie.


Źródło: ''