Rosnąca potrzeba szybszej i bardziej opłacalnej produkcji sprawia, że każdy spadek produkcji i wszelkie nieplanowane przestoje, mogą mieć poważne konsekwencje. Producenci, którzy chcą pozostać konkurencyjni, powinni pracować nad zbudowaniem inteligentnej fabryki i korzystać z rozwiązań big data. Internet przedmiotów (IoT), który łączy maszyny pakujące, i aplikacja internetowa analizująca dane w czasie rzeczywistym, to przykład takiego rozwiązania. Oprogramowanie Sentinel™ firmy Ishida, umożliwia zdalną optymalizację linii produkcyjnej i zapobiega wystąpieniu usterek.

Dane będą odgrywać główną rolę w przyszłości produkcji żywności. Cały proces produkcji będzie zmapowany cyfrowo i analizowany w czasie rzeczywistym. Podejściu skoncentrowanemu na danych powinny towarzyszyć rozwiązania w chmurze, umożliwiające dostęp do wszystkich istotnych informacji z dowolnej lokalizacji, tak, by wszelkie niezbędne działania mogły być uruchamiane natychmiast. Zastosowanie dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego umożliwi ciągłą optymalizację procesów, podniesienie standardów jakości i konserwacji dla wszystkich podłączonych urządzeń.

Maszyny pakujące generują dane do optymalizacji procesów

Maszyny na liniach pakujących mogą dostarczać wielu danych. Wagi wielogłowicowe, maszyny do produkcji worków, urządzenia do pakowania tac, wagi kontrolne i systemy kontroli rentgenowskiej gromadzą cenne informacje. Firma Ishida, specjalizująca się w dziedzinie technologii pakowania, opracowała aplikację online, która łączy te urządzenia i w pełni wykorzystuje potencjał, jaki dają duże ilości danych. Oprogramowanie o nazwie Sentinel™, przeszło intensywne testy na setkach użytkowanych maszyn i od tego czasu sprawdziło się u kilkudziesięciu producentów żywności w całej Europie. Dzięki niemu, linie produkcyjne są monitorowane zdalnie, w niektórych przypadkach także za pomocą urządzeń mobilnych, a pojawiające się problemy można natychmiast wykryć i naprawić.

Sentinel™ oferuje bezpośrednią analizę wydajności, skupiając się na kluczowych wskaźnikach. Użytkownicy oprogramowania mogą obserwować trendy, informacje dotyczące danej partii i statystyki w czasie rzeczywistym. Klient może również zobaczyć, jak różne linie pakowania (zlokalizowane w różnych fabrykach i krajach) porównują się w testach porównawczych. Oprogramowanie gromadzi i przechowuje informacje o czasie pracy maszyny, przestojach i dziennikach alarmów. Ciągła analiza danych daje niezwykle dokładny obraz procesu pakowania. Na przykład, funkcja śledzenia zmian umożliwia monitorowanie modyfikacji ustawień domyślnych i zilustrowanie ich efektów. Ewentualne błędy użytkowania mogą być wykryte i szybko usunięte, a pracownicy odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie. Efektem końcowym jest znacząca poprawa ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Wartość wczesnego ostrzegania

Sentinel™ zapewnia bezpieczeństwo branży spożywczej, dzięki możliwości podejmowania działań zapobiegawczych. Oprogramowanie wie, jaki powinien być zamierzony status systemu i może zidentyfikować nawet najmniejsze anomalie, analizując dane w czasie rzeczywistym. Rozbieżności stanowią wczesne oznaki problemów, a ich szybkie wykrywanie zwiększa wydajność i ogranicza straty. Oprogramowanie wyświetla ostrzeżenia na długo przed spowodowaniem jakichkolwiek szkód. Zamiast czekać aż element przestanie działać, technicy mogą podjąć działania zapobiegawcze i uniknąć kosztownych przestojów. Na przykład w wilgotnym środowisku produkcyjnym, uszkodzone uszczelnienie może czasami powodować, że niewielki strumień wody przedostaje się do wagi wielogłowicowej. Ten stopniowy proces może pozostać niewykryty, dopóki nie nastąpi utlenienie lub aż nagle maszyna zawiedzie. Monitorowanie za pomocą czujników wilgotności umożliwia natychmiastowe wykrycie wnikania wody, a w takiej sytuacji Sentinel™ wydaje odpowiedni alert.

Co ważne, osoby korzystające z Sentinel™, nie muszą polegać na ustalonych harmonogramach konserwacji swoich maszyn. Podstawowy problem z regularną lub nawet sporadyczną konserwacją, polega na tym, że operatorzy eksploatują urządzenia w różny sposób, co bardzo utrudnia przewidywanie zużycia.

Usługi dla określonych wymagań

Oprogramowanie Sentinel™ jest dostępne dla użytkowników w szeregu różnych pakietów usług. Pakiet raportowania jest przeznaczony dla małych i średnich producentów, którzy albo nie mają własnych możliwości monitorowania danych, albo chcą zlecić proces na zewnątrz. Firmy tego typu otrzymują dostęp do systemu z opcją automatycznego raportowania do określonych odbiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przejrzyste i szczegółowe raporty są dostępne w wielu różnych językach i dostarczają codziennych informacji na temat produkcji i wydajności maszyny.

Oprócz raportów dotyczących wydajności w krótkich odstępach czasu i analiz przestojów, identyfikowane są również powtarzające się problemy („dziesięć najczęstszych błędów”), które oznaczane są jako pilne. Internetowe, interaktywne wizualizatory, wskazują konkretne ramy czasowe i okresy produkcji w których wystąpił problem. Jedna, bardzo praktyczna funkcja, pozwala użytkownikom dokładnie przybliżać wykresy i tabele.

Dla małych i dużych producentów żywności z niewielkim własnym personelem technicznym, pakiet interwencyjny jest idealnym rozwiązaniem. W przypadku wystąpienia problemu technicy serwisu Ishida otrzymują dostęp do danych dotyczących wydajności i ustawień maszyny. Jeżeli chodzi o usterki wymagające szybkiego usunięcia, każdej firmie przydzielana jest co roku określona liczba interwencji działu pomocy technicznej z których mogą skorzystać. Dodatkowe interwencje mogą być uzgodnione dla próbnych przebiegów w porozumieniu z klientami. Jeśli technik serwisowy jest niezbędny na miejscu, przyjeżdża przygotowany do naprawy konkretnego, zasygnalizowanego wcześniej dokładnie problemu, co z kolei oszczędza czas.

Dodatek do oprogramowania Service Pack, pozwala na monitoring operacji pakowania w czasie rzeczywistym. Kompleksowy pakiet usług oprogramowania Sentinel™ jest coraz bardziej poszukiwany, biorąc pod uwagę tendencję wielu producentów żywności do outsourcingu odpowiedzialności technicznej w celu skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności. Producenci posiadający linie o dużej przepustowości lub produkty łatwo psujące się, również korzystają z proaktywnej pomocy technicznej, która zaalarmuje ich, gdy wydajność spadnie poniżej wstępnie określonych progów. Oprogramowanie Sentinel™, w przypadku wystąpienia poważnej usterki, wysyła do klienta automatycznie wygenerowany alert za pośrednictwem wiadomości e-mail. Personel może następnie skomunikować się z technikami Ishida za pomocą wideokonferencji za pomocą technologii Voice-over-IP i zdalnie sterowanych kamer internetowych.

Kompleksowa ochrona wrażliwych danych produkcyjnych

Najważniejsze informacje pozyskiwane podczas produkcji żywności wymagają najlepszej ochrony. Właśnie dlatego dane Sentinel™ są przechowywane na bezpiecznym serwerze SQL w siedzibie głównej firmy Ishida Europe w Birmingham w Wielkiej Brytanii, z pełną ochroną dostępu do danych dla podmiotów zewnętrznych. Podczas przesyłania danych zapora zezwala na połączenia przychodzące wyłącznie z zarejestrowanymi adresami IP. Połączenie wychodzące odbywa się przez sieć użytkownika, do której Ishida nie ma dostępu. Szyfrowanie SSL i tunelowanie proxy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.

Dostęp do danych na serwerze może uzyskać tylko upoważniony personel. Specjalne wymagania dotyczą również haseł, które są przechowywane w zaszyfrowanym formacie, co oznacza, że ​​nie można używać prostych haseł. Konta poszczególnych użytkowników zawsze mają dostęp ograniczony do niektórych miejsc produkcji. Tylko wybrani użytkownicy mogą modyfikować ustawienia. Wszystkie połączenia i kliknięcia myszką są rejestrowane, aby zapewnić pełną identyfikowalność. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, polecenia uruchomienia i zatrzymania maszyny są całkowicie wyłączone.

Mała inwestycja o dużym znaczeniu

Oprogramowanie Sentinel™ to kolejny krok na drodze do inteligentnych fabryk. Nie ma powodu, dla którego producenci żywności nie powinni w pełni wykorzystywać tkwiącego w nim potencjału, w swoich procesach pakowania. Wystarczy drobna inwestycja, by znacznie zwiększyć produkcję. Wszystkie najnowsze urządzenia Ishida są domyślnie kompatybilne z Sentinel™, a większość starszych modeli można przygotować do wdrożenia z kilkoma drobnymi modyfikacjami. Pakiet Sentinel™ Reporting Pack dla początkujących jest obecnie dołączany na okres eksploatacji wszystkich kompatybilnych urządzeń.