Fundacja RECAL wydała właśnie nowe pakiety edukacyjne Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Występują one w dwóch wersjach: przedszkolny i szkolny. Merytorycznie dotyczą one opakowań wykonanych z aluminium lub z przewagą tego nowoczesnego materiału oraz ich recyklingu. Gama opakowań z metalicznego glinu jest bardzo różnorodna - od popularnych puszek do napojów czy żywności, folii aluminiowej, wieczek i tacek, po opakowania kosmetyków, w tym aerozole, tubki, pudełka, kapsułki i nakrętki. Wszystkie te opakowania mają wspólną cechę – można i należy je poddać recyklingowi. Dodatkowo pakiety zawierają scenariusze zajęć ekologicznych, które można i warto przeprowadzić na różnego rodzaju lekcjach. Chcemy by pakiety stanowiły wsparcie dla nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych.

Nowe pakiety edukacyjne = nowoczesna edukacja recyklingowa

Program „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Program Fundacji RECAL polega na upowszechnianiu wiedzy na temat odzysku i recyklingu opakowań aluminiowych oraz przedstawianiu korzyści ekologicznych i ekonomicznych z tego płynących. Wszystkie placówki edukacyjne, które zgłaszają się do programu mogą liczyć na nieodpłatną pomoc Fundacji. Są to w przede wszystkim:

  1. Szkolny lub przedszkolny Pakiet Edukacyjny. Oba pakiety można również pobierać bezpośrednio z naszych stron internetowych recal.pl/publikacje.
  2. Pojemnik kartonowy do zbiórki alu-puszek, a także specjalne, duże worki na puszki.
  3. Plakaty w wersji dla szkół oraz dla przedszkoli.

 Placówki mogą zgłosić udział z Programie na recal.pl/program-szkolny. Na koniec roku szkolnego od placówek biorących udział w programie oczekujemy przesłania (najlepiej elektronicznie na recal@recal.pl) podsumowania akcji z jej opisem. Raport powinien zawierać informacje na temat zrealizowanych działań, imprez, wycieczek zorganizowanych za pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek, konkursów plastycznych, masę zebranych puszek.

Otrzymane raporty biorą udział w ogólnopolskim konkursie z nagrodami rzeczowymi. Ocena nadesłanych sprawozdań prowadzona będzie według kryteriów:

  1. Działania w placówce – skuteczność i innowacyjność zrealizowanych działań edukacyjnych, gdzie najwyżej oceniane będą rozwiązania nowatorskie (np. konkurs plastyczny, muzyczny, fotograficzny, pisarski, własne przedstawienie teatralne, itp.)
  2. Działania poza placówką – inicjatywy angażujące i informujące społeczność lokalną o realizowanych działaniach (publikacje medialne, prezentacje sceniczne podczas festynów, włączenie podmiotów spoza placówki do zbiórki puszek, itp.)
  3. Masa zebranych puszek aluminiowych w przeliczeniu na jednego ucznia w placówce, która określana będzie na podstawie kopii poświadczeń sprzedaży wystawianych przez kupującego oraz pisemnej deklaracji ilości uczniów w nadsyłanym zgłoszeniu.

Opakowania aluminiowe

Oferują niezwykłe możliwości. Zachwycają bogatością kształtów. Pozwalają korzystać z unikalnych cech oferowanych przez cienką warstwę lekkiego aluminium. Spośród wielu oferowanych materiałów to właśnie opakowania aluminiowe pozwalają najlepiej zabezpieczyć cenną zawartość. Stanowią 100% ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, w tym barierę przed UV, przenikaniem zapachu i smaku.

Najbardziej popularnym opakowaniem wykonanym z aluminium są puszki do napojów. Współczesne rozwiązania w klasycznym kształcie puszki przyciągają kolejne pokolenia odbiorców. Coraz więcej osób w pełni świadomie sięga po napoje w puszkach ze względów środowiskowych. Puszki po napojach są niekwestionowanym liderem recyklingu w Polsce (81%) oraz Europie (74,5%). Aluminium umożliwia efektywne schłodzenie napoju, a wyjątkowy kształt puszki zapewnia perfekcyjne wykorzystanie zajmowanej przestrzeni.

Nakrętki aluminiowe stanowią nowoczesny sposób zamykania butelek, który ma wiele zalet, jeśli chodzi o smak i jakość produktu, wygodę użytkowania oraz wpływ na środowisko. Więcej informacji można znaleźć na www.aluminium-closures.org.

O Fundacji

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL od 1995 roku skutecznie wspiera odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizujemy upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych.

Działania Fundacji RECAL wspierają dwaj krajowi producenci puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage i Can-Pack oraz europejskie stowarzyszenie wytwórców metalicznego glinu – European Aluminium oraz folii aluminiowej – European Aluminium Foil Association. Szczególne miejsce w działaniach RECAL zajmują dwie organizacje odzysku opakowań – CP Recycling S.A. oraz Recan S.A. Obie profesjonalnie zajmują się recyklingiem aluminiowych puszek po napojach. Dodatkowo od 2017 r., w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, realizujemy warsztaty edukacji recyklingowe i inne działania edukacyjne przy współpracy z samorządami, spółkami samorządowymi i firmami.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 81 procent w 2017 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy recyklingowe dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.