Ministerstwo Środowiska opublikowało dwa nowe projekty aktów prawnych do konsultacji społecznych.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych na rok 2004.
Pobierz plik PDF 109 KB

2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych.
Pobierz plik PDF 90 KB


Projekt wyklucza możliwość uzyskiwania dotacji z opłat produktowych na zbiórkę i recykling odpadów poużytkowych dla przedsiębiorców i organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Własne uwagi dot. projektów można przesyłać do dnia 07.03.2003 na adres e-mailowy: Lech.Buchelt@mos.gov.pl


Źródło: ''