Data rozpoczęcia
2013-11-29
Data zakończenia
2013-11-29
Miejsce
Kraków

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Należność za:


•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 530 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 490 zł netto + 23% VAT

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie skierowane jest do:


Pracowników firm i administracji publicznej; specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami i ochrony środowiska selektywnej zbiórki odpadów oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarki odpadami. Szkolenie ma na celu poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy pracowników dla celów zawodowych.

Program szkolenia:

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW
PRZEPISY I ICH STOSOWANIE W PRAKTYCE


Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ø Podstawowe różnice między dotychczasowymi przepisami a nową ustawą
Ø Podmioty podlegające ustawie
Ø Pojęcie opakowań
Ø Zasady podlegania wpisowi do rejestru
Ø Wymagania odnoszące się do opakowań
Ø Wymagania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym
- osiąganie i potwierdzanie poziomów odzysku i recyklingu,
- publiczne kampanie edukacyjne,
- szczególne zasady dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych, środkach ochrony roślin i wielomateriałowych
Ø Porozumienia dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi
Ø Wymagania dla organizacji odzysku opakowań
Ø Ponoszenie opłaty produktowej
Ø Wymagania dotyczące dystrybutorów
Ø Kto podlega audytowi i zasady jego wykonywania
Ø Kontrola i sankcje
Ø Przepisy przejściowe

Zmiany w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Praktyczne aspekty stosowania nowej ustawy o odpadach
Ø Wymagane decyzje, ewidencja i sprawozdawczość
Ø Interpretacje dotyczące wybranych zagadnień
Ø Nowe rozporządzenia

Panel dyskusyjny – problemy, pytania, konsultacje indywidualne

Metodyka zajęć:
Wykład, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Informacje o prelegentach:


Ekspert prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki odpadami jak również w zakresie opakowań i odpadów z nich powstających. Autorka publikacji książkowych i artykułów w czasopismach z tego zakresu. Doświadczony i wieloletni wykładowca naszych szkoleń

Koszt i warunki udziału:


Ceny:
- 530 zł + VAT - z materiałami szkoleniowymi
- 490zł + VAT - bez materiałów szkoleniowych

Cena zawiera:
Cena 530 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch

Dostępne zniżki:
- 10procent - przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników liczone od każdej zgłoszonej osoby

Dofinansowanie z UE: Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenie uczestnictwa faksem, mailem lub przez stronę www.konspekt.com.pl ; warunki płatności przelew/gotówka

Organizator: www.konspekt.com.pl