Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. nr 241, poz. 2095)

Od 1 stycznia br. maksymalna zawartość w opakowaniach takich metali ciężkich jak m.in. ołów, kadm, rtęć nie może przekraczać 100 mg/kg. Nie dotyczy to jednak opakowań wykonanych ze szkła kryształowego ołowiowego.
Natomiast opakowania szklane mogą zawierać nawet do 200 mg/kg metali ciężkich, jednak nie mogą być one celowo wprowadzane w procesie produkcji. Ponadto przekroczenie zawartości tych metali w opakowaniu szklanym może być jedynie skutkiem użycia do produkcji materiałów z recyklingu. Podwyższenie maksymalnego limitu metali ciężkich w opakowaniach szklanych możliwe jest tylko do 30 czerwca 2006 r.

Rozporządzenie określa również maks. zawartość metali ciężkich w skrzyniach i paletach z tworzyw sztucznych używanych w zamkniętym i kontrolowanym procesie produkcyjnym.
Źródło: ''