Data rozpoczęcia
2013-10-24
Data zakończenia
2013-10-25
Miejsce
Wrocław

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
24-25 października 2013r. Wrocław - Hotel Campanile

Cele szkolenia


• przedstawienie najnowszych zmian przepisów w zakresie odpadów opakowaniowych, wynikających z projektowanej nowej ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi (m.in. nowe definicje i pojęcia, istotne zmiany w dotychczasowych definicjach),

• prezentacja przepisów przejściowych i dostosowujących do projektowanej ustawy dotyczących m.in. obowiązków związanych z wprowadzaniem opakowań wielomateriałowych,

• Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego jaki nastąpił w ostatnich latach uwidocznił, że negatywny wpływ opakowań należy rozpatrywać w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie odpadów. Z tego względu dużego znaczenia nabrało projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie opakowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w praktyce handlowej oraz produkcyjnej coraz powszechniej wprowadzane są wyższe standardy, niż przewidują obowiązujące obecnie przepisy prawne. Istotnym narzędziem w badaniach opakowań pod kątem rozwiązań technicznych i materiałowych wykazujących najmniejszy wpływ środowiskowy jest znormalizowana metoda oceny cyklu życia (LCA). Wyniki takich ocen kształtują nowe kierunki w projektowaniu opakowań, uwzględniające takie czynniki jak: źródła pochodzenia materiału opakowaniowego, wykorzystanie surowców z recyklingu, ograniczanie wskaźników „carbon footprint” (minimalizacja emisji gazów cieplarnianych) itp.

Program szkolenia:


Dzień I

1. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej (zmiany będą obowiązywały od roku 2014):

• Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe, nowy zakres przedmiotowy,
• Wymagania zasadnicze dla opakowań,
• Nowe oznakowanie opakowań,
• Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań,
• Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków,
• Rejestr przedsiębiorców,
• Zmiany w zakresie rozliczania środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań,
• Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań,
• Nowe obowiązki na kampanie edukacyjne.

2. Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - teoria i praktyka:


• Zaprezentowanie założeń OCENA CYKLU ŻYCIA „LCA” - skrót od Life Cycle Assessment,
• Czemu służy LCA,
• Przedstawienie LCA jako modelu zarządzania środowiskowego na konkretnym przykładzie,
• Studium przypadku: Jak może być LCA wykorzystywane do oceny produktów, procesów, usług, a nawet całych przedsiębiorstw?

3. Optymalizacja kosztów opakowań i szukanie obszarów oszczędności:

• czym jest oszczędność w opakowaniach?
• isomodularość - czym jest i dlaczego jest tak istotna,
• jak korzystnie kupować i efektywnie używać opakowania?
• optymalizacja konstrukcji i materiału.


Dzień II


1. Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013r.:

• możliwość zmiany statusu odpadów niebezpiecznych,
• uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
• utrata statusu odpadów,
• hierarchia postępowania z odpadami,
• przekazywanie odpadów i odpowiedzialność za gospodarowanie nimi,
• przetwarzanie odpadów,
• wstrzymanie działalności posiadacza odpadów,
• wytwarzanie odpadów,
• zbieranie i przetwarzanie odpadów,
• transport odpadów,
• rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
• ewidencja odpadów,
• obowiązki sprawozdawcze.

2. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej:

• podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe,
• wymagania zasadnicze dla opakowań,
• nowe oznakowanie opakowań,
• obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań,
• rejestr przedsiębiorców,
• zmiany w zakresie rozliczania środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań,
• nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań.
Informacje o prelegentach:


Koszt i warunki udziału


Ceny:
1290 - PLN + VAT

Cena zawiera:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dostępne zniżki:
6% - 22% - Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Organizator: www.progressproject.pl