25 marca delegaci dokonali wyboru członków do organów Izby kolejnej kadencji (lata 2015-2018) podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Nowe władze w Polskiej Izbie Opakowań

Podczas VI kadencji Prezesem Izby będzie ponownie wybrany prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, dyrektor COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań. Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto także decyzję  o powiększeniu Rady Izby z 10 do 12 Członków. Przewodniczącym Rady został Wojciech Kołpa - dyrektor ds. inwestycji w firmie VRP Sp. z o.o., wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski - rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Obowiązki Sekretarza Rady powierzono Pawłowi Adamskiemu – współwłaścicielowi firmy TUBUS. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Magdalena Małek – członek zarządu w firmie NOWEKO, zaś Sekretarzem Agnieszka Skłodowska – prezes zarządu w spółce ENTRO Holdings.