1 stycznia 2003 r. wchodzi w życie opublikowane dnia 22 listopada br. rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. nr 193, poz. 1615) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych - wprowadzające w Polsce takie same zasady pakowania towarów, jakie obowiązują w Unii Europejskiej

Rozporządzenie zostało wydane do ustawy o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1409) (plik pdf, 831 KB)

Nowe przepisy regulują m.in. zasady:
Nazewnictwa produktu - nie będzie wolno zaskakiwać klienta wymyślną nazwą produktu - ma być ona zgodna z obowiązującymi przepisami lub nazwą podaną w Polskich Normach. Będzie też można określić towar w sposób powszechnie przyjęty.
Etykieta lub przywieszka trwale złączona do opakowania bądź umieszczona bezpośrednio na opakowaniu powinna być zaopatrzona nie tylko w nazwę produktu, ale i adres paczkującego towar. Na etykiecie, przywieszce bądź opakowaniu można też będzie podać pojemność opakowania. Aby klient nie pomylił pojemności z masą lub objętością, trzeba będzie poprzedzić tę wielkość określeniem "pojemność nominalna opakowania".

W rozporządzeniu podano też minimalne wielkości cyfr i liter drukowanych na poszczególnych rodzajach opakowań (im mniejsze opakowanie, tym mniejsze mogą być zamieszczone na nim napisy. Np. na pojemniku zawierającym do 50 ml jakiejś substancji można wydrukować informację cyframi i literami zaledwie 2-milimetrowej wysokości, natomiast na opakowaniu litrowym (kilogramowym) lub większym wysokość liter musi mieć co najmniej 6 mm. Nie dozwolone będzie także stosowanie dowolnych jednostek miar, lecz jedynie określonych w rozporządzeniu, przy czym odpowiednim jednostkom miar zostały przypisane konkretne wielkości opakowań.
Oznacza, że na towarach, których masa nie przekracza grama, trzeba obowiązkowo podawać masę w miligramach, a nie np. w ułamkowych częściach grama czy kilograma. Jeśli natomiast długość towaru przekracza np. metr, nie wolno jej podawać w centymetrach, lecz w metrach. Cyfra oznaczająca ilość towaru może być ułamkiem dziesiętnym z co najwyżej trzema cyframi po przecinku. Jeden z załączników do rozporządzenia podaje także, jakie objętości pojemników na produkty w aerozolach obowiązują przy pakowaniu takich substancji w zależności od ich ilości.
Źródło: ''

Komentarze

  • Brak okresu przejściowego

    Proszę o opinie w sprawie braku okresu przejściowego w rozporządzeniu z dnia 05.11.2002 , które ukazuje się w Monitorze Polskim 22.11.2002 i wprowadza nowe sposoby oznaczeń z dniem 01.01.2003 r. Co z czasem na dostosowanie się i posiadanymi zapasami opakowań ?!!