Rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności weszło w życie w grudniu 2011 r. Konsekwencją jego stosowania będzie konieczność wprowadzenia licznych zmian na etykietach środków spożywczych.

Związane są one m.in. z odpowiedzialnością za produkt, obowiązkowym znakowaniem wartością odżywczą, wdrożeniem nowych zasad czytelności treści, podkreślaniem obecności alergenów, wskazywaniem pochodzenia produktu i wielu innych kluczowych dla oznakowania środków spożywczych kwestii. Prace nad dostosowaniem etykiet do nowych wymagań warto rozpocząć już teraz, szczególnie w przypadku produktów z dłuższym terminem przydatności do spożycia.

Powyższe zagadnienia zostaną omówione podczas szkolenia na które serdecznie zapraszamy!

Patronat medialny opakowania.com.pl, drukarnie.com.pl gieldaspozywcza.pl biznes.iso.pl


Data rozpoczęcia: 2012-06-20
Data zakończenia: 2012-06-20
Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 51 siedziba dziennika Rzeczpospolita

W programie między innymi:

Nowe wymagania wprowadzone rozporządzeniem 1169/2011 i ich konsekwencje
Zmiany w znakowaniu wartością odżywczą
Kontrola znakowania środków spożywczych
Okresy przejściowe i zmiany w innych przepisach spowodowane rozporządzeniem 1169/2011

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli:
Branży spożywczej i farmaceutycznej
Czas trwania zajęć: 10.00-16.00


Cena obejmuje:

materiały szkoleniowe
przerwy kawowe
lunch
certyfikat ukończenia szkolenia


Cena:
890 zł/os + 23% VAT - cena specjalna do 6 czerwca oraz przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy.
990 zł/os + 23% VAT

Zgłoszenia i szczegóły: www.rp.pl/szkolenia
Źródło: ''