Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie zorganizował 16 października 2001r. seminarium naukowo-techniczne pt. „Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kontekście wytycznych Unii Europejskiej”, które objął Honorowym Patronatem Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej i Minister Środowiska.

Program seminarium dotyczył nowego krajowego ustawodawstwa w zakresie odpadów opakowaniowych, wymagań ekologicznych dla opakowań oraz roli i zadań „Organizacji odzysku”. W pierwszej części wygłoszone zostały referaty. Druga cześć seminarium, traktowana jako warsztaty konsultacyjne, dotyczyła pytań i wątpliwości przedsiębiorców związanych z praktyczną realizacją obowiązków zawartych w nowych ustawach.

Seminarium to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców (około 70 przedstawicieli użytkowników i producentów opakowań) oraz zgłoszeniem licznych wątpliwości związanych z interpretacją niektórych zapisów ustawowych.
Lista problemów zgłoszonych w trakcie warsztatów konsultacyjnych, wymagająca wyjaśnienia w najbliższym czasie, została przekazana do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki.

COBRO uzyskało w Ministerstwie Środowiska obietnicę, że zgłoszone problemy zostaną wkrótce jednoznacznie zinterpretowane. Po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi zamieścimy ją na naszej stronie internetowej. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie nowymi zasadami odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie organizuje 10 grudnia 2001r kolejne seminarium poświęcone tej tematyce.

Zainteresowanych treścią listy zagadnień związanych z nowymi ustawami dotyczącymi opakowań i odpadów opakowaniowych prosimy o kontakt: redakcja@opakowania.com.pl
Źródło: ''