W dniu 14 marca 2005, Robert Bednarski został mianowany nowym Dyrektorem Finansowym oraz członkiem Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOP).

Poprzedniczka Roberta Bednarskiego, Małgorzata Wiśnicka-Hińcza przestała pełnić obowiązki Dyrektora Finansowego BOP oraz zasiadać w Zarządzie spółki w dniu 28 lutego 2005 roku w wyniku porozumienia stron pomiędzy nią a BOP.

Robert Bednarski był zaangażowany ze strony PKN ORLEN w powstanie BOP i organizację finansowania realizowanych przez BOP inwestycji. Robert Bednarski pełni równolegle funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Finansami PKN ORLEN.
Źródło: ''