Na terenie Intercell SA powstaje nowy magazyn na tekturę i pudła. To kolejna w ostatnich latach inwestycja tego typu. W kwietniu 2002 r. został oddany do użytku nowoczesny magazyn papieru o powierzchni 12 tys. m².

W miejscu gdzie jeszcze w czerwcu br. stały budynki zaplecza technicznego jednej z firm świadczących usługi dla Intercell SA, trwają obecnie prace przy budowie nowego magazynu tektury i pudeł. Nowy obiekt będzie posiadał powierzchnię ok. 4000 m² i wysokość ok. 15 m, a więc większą od istniejących budynków magazynowych.

Wspólnie ze starą częścią hali magazynowej pojemność magazynu zostanie zwiększona z obecnych 800 tys. m² wyrobów do ok. 3000 tys. m². Do istniejących czterech ramp załadunkowych dobudowane zostaną kolejne dwa podjazdy. Projekt przewiduje składowanie paletyzowanych jednostek wyrobów na sześciu poziomach regałów, z czego najwyższy poziom na wysokości 10,25 m.

Zwiększenie ilości ramp, zapewnienie identyfikacji i dostępu do każdej palety w magazynie pozwoli na skrócenie czasu załadunku samochodów, a przez to poprawi jakość i szybkość obsługi Klientów. Kolejnym ważnym elementem modernizacji będzie uzyskanie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy w obszarze magazynowania wyrobów z tektury.

Generalnym wykonawcą obiektu jest ostrołęcka firma OMNIS Sp. z o.o., która wygrała przetarg ogłoszony na realizację inwestycji. Według założeń umowy i zapewnień wykonawcy, obiekt zostanie przekazany do użytku pod koniec roku 2003.

Źródło: Intercell SA
Źródło: ''