Z dniem 1 lutego br. Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadził do oferty nowy produkt dla sektora małych przedsiębiorstw o nazwie Pakiet Papirus. Pakiet ten został przygotowany dla firm z branży opakowań, których roczne przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 7 mln euro.

Klienci nabywający Pakiet Papirus mają możliwość skorzystania z dodatkowych bezpłatnych usług, które po raz pierwszy ujęto w pakiecie usług dla sektora małych przedsiębiorstw. Produkty z Pakietu gwarantują szybkie i sprawne przeprowadzenie operacji finansowych, umożliwiając oszczędność czasu i pieniędzy. Pakiet Papirus to zestaw produktów i usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców z branży opakowań, który oprócz produktów niezbędnych w prowadzeniu codziennej działalności zawiera dodatkowe bezpłatne usługi przydatne małym przedsiębiorstwom.
Zupełną nowością na rynku jest możliwość wyboru przez Klienta, spośród pięciu opcji ubezpieczeniowych, dogodnego dla niego rodzaju ubezpieczenia od ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczenia te gwarantowane są przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. Ponadto Klientom decydującym się na nabycie Pakietu Papirus, Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje także obsługę przez Opiekunów Klienta, którzy oprócz negocjowania warunków współpracy, służą pomocą w przygotowaniu biznes planu. Pomoc ta pozwala znacznie skrócić czas rozpatrywania wniosku kredytowego i przyspiesza procedurę otrzymania kredytu.

W ramach usług podstawowych poza rachunkiem bieżącym i systemem bankowości elektronicznej BOSCOM, Klienci mają możliwość skorzystania z szybkiej i wygodnej formy krótkoterminowego sfinansowania prowadzonej działalności w postaci dopuszczalnego przekroczenia salda rachunku tzw. overdraftu. Overdraft przyznawany jest automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych dokumentów. Usługą podstawową wchodzącą w skład Pakietu Papirus są także lokaty overnight, pozwalające efektywnie zarządzać nadwyżkami finansowymi. W celu umożliwienia małym przedsiębiorstwom dostępu do tej formy deponowania środków, BOŚ S.A. obniżył minimalne saldo wymagane do otwarcia lokat overnight z kwoty 100.000 do 25 000 złotych.

Klienci decydujący się na nabycie Pakietu Papirus mają także możliwość korzystania z tańszych o 50% przelewów, dokonywanych za pomocą systemu elektronicznego BOSCOM. Ponadto do końca br. BOŚ S.A. pobiera preferencyjną opłatę za pierwsze trzy miesiące korzystania z Pakietu.

Szczegółowe informacje na stronach Banku Ochrony Środowiska S.A.