Jerzy Nowaliński został wybrany na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). Z dniem 1 lipca 2011 roku zastąpi on Karola Marka Sępa, który został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej w PKN ORLEN S.A.

Jerzy Nowaliński jest obecnie Kierownikiem Zakładu PTA (kompleks instalacji do produkcji Kwasu
Tereftalowego) PKN ORLEN S.A. we Włocławku. Z przemysłem chemicznym i płocką rafinerią jest
związany od początku swojej kariery zawodowej.

Jest inżynierem chemii, posiada wiele osiągnięć związanych z zarządzaniem projektami petrochemicznymi. Swoje doświadczenie menedżerskie zdobywał pełniąc liczne funkcje kierownicze w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN.

Pozostały skład Zarządu BOP pozostaje bez zmian. Stanowią go:

Paul Augustowski – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny,
Dick Stolwijk – Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży oraz
Jacek Podgórski – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy.
Źródło: ''