4 sierpnia br., na zebraniu Rady Dyrektorów stowarzyszonych w SDP firm dystrybuujących papier, wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru. Stanowisko prezesa stowarzyszenia objęła Joanna Smolińska - prezes zarządu Antalis Poland, funkcję wiceprezesa SDP pełnić będzie nadal Jan Dziedzic, dyrektor generalny firmy Jakon, na członka zarządu powołany został Mariusz Siwak, dyrektor zarządzający firmy Ecco-Papier.

Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru w czerwcu br. przystąpiło do organizacji Eugropa, która zrzesza 23 dystrybutorów papieru z krajów europejskich. "Kwestia naszego członkostwa w Eugropie rozpatrywana była od dawna. Obecnie – kiedy Polska należy do struktur UE – przystąpienie do tej europejskiej organizacji jest jak najbardziej uzasadnione. Przynależność do Eugropy, pozwoli nam na wymianę doświadczeń i analiz rynkowych z pozostałymi członkami. Eugropa to niewątpliwie przyszła platforma łącząca europejski rynek dystrybucji." – o decyzji przystąpienia SDP do Eugropy mówi Joanna Smolińska, prezes SDP.

Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru istnieje od 1999 roku. a jego głównym celem jest wspieranie hurtowej dystrybucji papieru, kartonu i artykułów papierniczych w Polsce, w tym wytwarzanie zaufania i propagowanie zasad uczciwej konkurencji. Firmy tworzące stowarzyszenie to: Antalis Poland, EccoPapier, Igepa, Jakon, Papyrus oraz Mercator. Łączny udział firm stowarzyszonych w rynku dystrybucji szacowany jest na ponad 50%.
Źródło: ''