Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań przy ul. Konstancińskiej 11 w Warszawie zaprasza na całodniowe seminarium poświęcone ujednoliceniu systemu oceny jakości opakowań transportowych.

Opakowanie jest niezbędnym czynnikiem w obrocie towarowym i koniecznym warunkiem zachowania jakości produktów. Różnorodność opakowań i szerokie zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu wymaga doskonalenia metod badawczych opakowań transportowych. Badania w tej dziedzinie mają istotny wpływ na koszty zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem.

Celem proponowanego nowego znaku jakości jest przyjęcie ujednoliconego systemu oceny jakości opakowań, pod względem spełnienia przez opakowania określonych podstawowych kryteriów technicznych, związanych z narażeniami występującymi podczas transportu i magazynowania.

Program seminarium:
- Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu jakości
- Dotychczasowe doświadczenia z badań opakowań transportowych
- Proponowany zakres opakowań transportowych objętych certyfikatem
- Proponowany zakres badań opakowań transportowych
- Zasady certyfikacji opakowań transportowych
- Proponowana forma graficzna znaku

Koszt udziału w seminarium wynosi 675 zł (dla członków Krajowej Izby Opakowań 540 zł).
Seminarium zostanie zorganizowane w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11
Fax: (22) 842-23-03 ;
e-mail: krol@cobro.org.pl
Źródło: ''