Seminarium 14.01.2003 r Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań Warszawa

Program seminarium będzie obejmował m. in. nowelizację ustaw:
* o opakowaniach i odpadach
* o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
* oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej jak również informacje o deklarowaniu zgodnosci opakowan z wymaganiami w przypadku eksportu wyrobów do Czech.

Uczestnicy mogą zgłosić wcześniej problemy związane z ustawami, zostaną one omówione podczas zajęć warsztatowych.

Więcej...
Źródło: ''