Data rozpoczęcia
2008-01-29
Data zakończenia
2008-01-29

26.02.2008r., CENTRUM KONGRESOWE - HOTEL IOR, Poznań

Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniach, którzy nie podpisali umów z organizacją odzysku maja obowiązek do 31 marca złożyć roczne sprawozdania za 2007 rok. Aby im to ułatwić i uchronić przed karami zapraszamy na praktyczne warsztaty jak prowadzić sprawozdawczość. Mają one na celu pomóc m.in. w prawidłowym prowadzeniu ewidencji dotyczącej odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Doświadczony pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawi aktualny stan prawny oraz planowane zmiany. Druga cześć spotkania poświęcona będzie praktycznym radom i przykładom jak wypełniać wzory sprawozdań m. in. OŚ-OP1, OŚ-OP2 , OPAK1, OPAK2, OPAK3, roczne zestawienia. Zostaną również przedstawione najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy. Ponadto Uczestnicy będą mogli przesłać na formularzu zgłoszenia problem - pytanie, na które uzyskają odpowiedź podczas warsztatów.

Więcej informacji: www.dendros.pl
Źródło: ''